Tasaarveldused

Tasaarvelduste moodulis saab tasaarveldada ostu-, müügiarvete ja raamatupidamislike kontode vahel (nt Ettemaksed tarnijatele ja Ostjate ettemaksed). 

 

Tasaarveldusi on võimalik sorteerida ja filtreerida. Filtreerida saab kuupäeva alguse/lõpu ja teise osapoole järgi. Tulemuse kuvamiseks on vaja vajutada nuppu „Kuva“, filtri tühistamiseks „Tühista filter“. Kuupäeva alguse ja lõpu lahtritesse saab sisestada filtreerimiseks otsitavad kuupäevad. Juhul, kui sisestada ainult alguskuupäev, otsib programm alates sisestatud kuupäevast ja hilisemaid kandeid. Juhul, kui sisestada lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded kuni antud kuupäevani. Kui sisestada nii alguse kui ka lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded antud vahemikus. 

Sorteerida saab kuupäeva, teise osapoole, summa, staatuse ja selgituse järgi.

Uut tasaarveldust on võimalik lisada, kui valida programmi menüüst Arveldamine >

Tasaarveldused > Lisa tasaarveldus

Juhul, kui tasaarveldatakse ostu- või müügiarveid, on võimalik valida ainult valitud kliendiga, tarnijaga või töötajaga seotud ostu- ja müügiarvete ning kontode vahel.

Avanenud aknas on näha ja vaja ära täita tasaarvelduse kohta üldised andmed:

•      Summa, valuuta 

•      Teine osapool

•      Tasaarvelduse kuupäev 

•      Selgitus 

Pärast salvestamist luuakse “Kinnitamata” olekus tasaarveldus, millel tuleb seejärel määrata deebet/kreedit summad ja vastavad kontod.

•      Deebet konto 

•      Kreedit konto 

Vajadusel on võimalik lisada ka lisaridu nii deebet- kui ka kreedit poolele. Deebet- ja kreeditpoole summad peavad salvestamiseks olema võrdsed.

Vajutades nupule „Salvesta ja kinnita“ kinnitatakse tasaarveldus ja luuakse vastavad kanded.

 

Kliendilt laekunud ettemaksu müügiarvest maha arvestamine

Juhul, kui kliendilt on laekunud raha ettemaksuna, siis registreeritakse laekumine ning seotakse kontoga 2210 „ostjate ettemaksed“ – ettevõtte kohustused suurenevad. Soovi korral on võimalik seda ettemaksu kasutada müügiarvel laekumisele kuuluva summa vähendamiseks. Selleks koostab kasutaja uue tasaarvelduse, kus täidab ära summa, seotud osapoole ja tasaarvelduse kuupäeva ning salvestab andmed. Pärast salvestamist avaneb kinnitamata tasaarveldus, kus tuleb määrata deebet ja kreedit summad ning kontod. Deebet kontoks valitakse konto 2210 „ostjate ettemaksed“, kreediti poolel valitakse eelnevalt koostatud müügiarve, täidetakse summad ning salvestatakse ja kinnitatakse tasaarveldus. Peale seda on valitud tasaarvelduse summa võrra vähenenud konto 2210 saldo ning vastava müügiarve tasumisele kuuluv summa.

 

Tarnijatele tasutud ettemaksu ostuarvest maha arvestamine

Juhul, kui tarnijatele on tasutud raha ettemaksuna, siis registreeritakse tasumiste/laekumiste moodulis tasumine ning see seotakse kontoga 1530 „ettemaksed tarnijatele“ – ettevõtte nõuded suurenevad. Soovi korral on võimalik seda ettemaksu kasutada ostuarve tasumisele kuuluva summa vähendamiseks. Selleks tuleb lisada uus tasaarveldus, kus tuleb ära täita summa, seotud osapool ja tasaarvelduse kuupäev ning salvestada andmed. Pärast salvestamist avaneb kinnitamata tasaarveldus, kus tuleb määrata deebet ja kreedit summad ning kontod. Deebetpoolel tuleks kontoks valida eelnevalt sisestatud ostuarve, kreeditpoolele tuleks valida konto 1530 „ettemaksed tarnijatele“, täidetakse summad ning salvestatakse ja kinnitatakse tasaarveldus. Peale seda on valitud tasaarvelduse summa võrra vähenenud konto 1530 saldo ning vastava ostuarve tasumisele kuuluv summa.

 

Laekunud ettemaksu kliendile/tarnijale tagasi maksmine

Kui on laekunud ettemaks kliendilt või tarnijalt (registreeritud kontole 2210 „ostjate ettemaksed“) ning soovitakse see tagasi maksta, siis saab avada kliendi/tanija kaardi ning vajutada Saldode lõigus nuppu „Tagasta ettemaks“. Sellega koostatakse maksekorraldus, mida on võimalik laadida panka. Kandeid sellega e-arveldajas ei looda.

Peale tasumise lisamist tuleb tasumine siduda pangaväljavõtte tõmbamisega või käsitsi lisamisega. E-arveldajas ei ole võimalik tasumisel valida kontot 2210 „ostjate ettemaksed“, seetõttu tuleks valida tasumise kontoks 1530 „ettemaksed tarnijatele“ ning tasumine ära kinnitada.

Järgmiseks tuleks tasaarvelduste moodulis koostada tasaarveldus kontode 2210 „ostjate ettemaksed“ ning 1530 „ettemaksed tarnijatele" kohta, et nendele kontodele ei jääks saldosid üles.

Selleks tuleks alustada nupust „Lisa tasaarveldus“ uut tasaarveldust, täita vajalikud lahtrid ning salvestada. Tehingu kontode all tuleks deebetpoole valida kontoks 2210 „ostjate ettemaksed“, kreeditpoolele konto 1530 „ettemaksed tarnijatele“, lisada summad ning salvestada. Salvestamise ja kinnitamisega vähendatakse eelnevalt tekkinud ostjate ettemakset ning tasumisel tekkinud ettemakset tarnijatele.

 

Kinnitatud tasaarveldust on võimalik muuta vaid pärast kinnituse tühistamist. Tühistamiseks tuleb tasaarvelduste nimekirjast vajutada vastava tasaarvelduse järel “Vaata” lingil. Seejärel avaneb tasaarvelduse vaade, kus on nupp „Tühista kinnitus“, millele vajutamisel kustutatakse kanded ja viiakse tasaarveldus tagasi “Kinnitamata“ staatusesse.

Tasaarveldust on võimalik kustutada ainult “Kinnitamata” staatuses. See tähendab, et “Kinnitatud” olekus tasaarvelduse kustutamiseks on vaja eelnevalt kanded tühistada.