Kanded

Kannete alammoodulis on kaks vahelehte: kanded ja tüüpkanded.

Kannete vahelehel on näha kõik raamatupidamislikud kanded, mis üldiselt koostatakse automaatselt teistes moodulites tehtud dokumentide alusel või käsitsi kande lisamisel.

Kandeid on võimalik sorteerida ja filtreerida ja otsida. Filtreerida saab kuupäeva alguse ja lõpu järgi. Alguse ja lõpu lahtritesse saab sisestada filtreerimiseks otsitavad kuupäevad. Juhul, kui sisestada ainult alguskuupäev, otsib programm alates sisestatud kuupäevast ja hilisemaid kandeid. Juhul, kui sisestada lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded kuni antud kuupäevani. Kui sisestada nii alguse kui ka lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded antud vahemikus. 

Kui olete filtrist parameetrid välja valinud, siis tulemuste kuvamiseks on vaja vajutada nuppu „Kuva ekraanil“, filtri tühistamiseks on vaja vajutada „Tühista filter“.

Sorteerida saab kande numbri, kuupäeva, kande tüübi, dokumendi numbri, summa ja tehingu sisu järgi. 

Otsida on võimalik kande numbri, kande tüübi, dokumendi numbri ja tehingu sisu järgi

Kannete nimekirja saab salvestada ja kuvada PDF ja Exceli vormingus.

 

Uut kannet on võimalik käsitsi lisada, valides programmi menüüst Raamatupidamine > Kanded > Lisa uus kanne.

  • Kande number – lisatakse süsteemi poolt automaatselt, seda muuta ei saa
  • Kande kuupäev – näitab, mis kuupäevaga lisatakse kanne raamatupidamisse. Kasutada saab nii tuleviku kui ka mineviku kuupäevasid.
  • Dokumendi number – siia saab lisada kandega seotud dokumendi numbri
  • Tehingu sisu – vajalik täita, et hiljem oleks seda võimalik nimekirjast kannet otsides kiirelt leida
  • Klient/tanija/töötaja – lahtrist valida kandega seotud üksus
  • Arve fail - kandele on võimalik lisada erineva formaadiga faile (nt sularahatšekid, lepingud jm)
  • Kontode valik – kontod tuleb valida vastavalt tehingule. Tuleb järgida raamatupidamislikke põhimõtteid (aktiva kontod suurenevad deebetpoolel ning vähenevad kreeditpoolel, passiva kontod suurenevad kreeditpoolel ja vähenevad deebetpoolel jne). Käsitsi kandeid sisestades tuleb olla väga tähelepanelik, et kande kontod ning deebet- ja kreeditpool oleksid valitud õigesti, sest vastasel korral ei ole raamatupidamine korrektne!
  • Tulemusüksused - kulude ja tulude jagunemine ettevõtte projektide, isikute ja objektide lõikes.
  •  Deebet/kreedit – summad peavad olema võrdsed, muidu ei ole võimalik kannet kinnitada

Nupule „Lisa rida“ vajutades, saab lisada täiendavaid ridasid kontodele, deebet ja kreedit peavad aga ikkagi jääma võrdseteks.

Kannete lisamisel on valikuteks „Salvesta kanne“ ja „Kinnita kanne“. Selleks, et lisatud kanne oleks nähtav ka aruannetes ja deklaratsioonides, tuleb see alati kinnitada. Kinnitamata kanded on nimekirjas esile tõstetud kollastena.

Kande avamiseks tuleb vajutada kande real kande numbrile. Kinnitamata kande avamisel on võimalik kanne kas salvestada muudatustega, kinnitada või tühistada. Kinnitatud kande avamisel tekib teil võimalus kanne kas salvestada, salvestada tüüpkandeks, alustada uut kannet samade andmetega, alustada paranduskannet või kustutada kanne.

Paranduskande lisamisel ei muudeta esialgset kannet, vaid parandatakse olemasolevat.

Tüüpkanded – Võimaldab sageli kasutatavaid kandeid kergesti leida ja uuesti kasutada. Tüüpkandeks saab salvestada iga käsitsi registreeritud kande – selleks tuleks avada käsitsi registreeritud kande vaatevorm ning vajutada nuppu „Salvesta tüüpkandeks“. Kui süsteemis on registreeritud tüüpkandeid, pakutakse järgmise kande lisamisel võimalus laadida kanne realt – „Lae kanne tüüpkandest“.