Pearaamat

Pearaamatus näeb kõiki koostatud kandeid kontode kaupa, iga konto algsaldot, muutust ning lõppsaldot, samuti ka konto deebeti ja kreediti muutust. Pearaamatust ei ole võimalik kandeid muuta, seda saab teha kannete moodulis. Mõnedel kannetel, näiteks tasumistel ja laekumistel, on võimalik liikuda otse kande aluseks olevale dokumendile, vajutades avatud pearaamatu kandes lingil „Transaktsioon nr…“

Pearaamatus on kandeid võimalik filtreerida. Filtreerida saab kuupäeva alguse/lõpu, konto ja tulemusüksuste järgi. Kuupäeva alguse ja lõpu lahtritesse saab sisestada filtreerimiseks otsitavad kuupäevad. Juhul, kui sisestada ainult alguskuupäev, otsib programm alates sisestatud kuupäevast ja hilisemaid kandeid. Juhul, kui sisestada lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded kuni antud kuupäevani. Kui sisestada nii alguse kui ka lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded antud vahemikus.

Kui filtrist on parameetrid välja valitud, siis tulemuste kuvamiseks on vaja vajutada nupu „Kuva ekraanil“. 

Filter võimaldab otsida kandeid kontode ja alamkontode lõikes, valides ühe või mitu (kõik) konkreetset kontot.

Filtri tühistamiseks tuleb vajutada nuppu „Tühista filter“.

Andmeid on võimalik salvestada PDF ja Excel vormingus.