Esitatud avalduse andmete parandamine

Kui olete registrile esitanud avalduse, kuid avastate koheselt, enne kui registripidaja jõuab muudatused registrisse kanda, et soovite avalduse andmeid muuta/täiendada, või olete registripidajalt saanud määruse puuduste kõrvaldamiseks, siis saate seda teha, kui avate e-äriregistris "Minu töölaud" sealt liigute edasi vastava juriidilise isiku vaatesse ning seal vasakmenüüst valite  avalduste vaate ning avate varem esitatud menetluses oleva avalduse.

-

 

 

Esitatud avalduse vaates vajutage nupule "Täienda avaldust"

.

 

Avalduse täiendamise vaates saate teha vajalikud muudatused, avalduse uuesti allkirjastada ning esitada. Kui avalduse eest oli juba varem riigilõiv tasutud, ei ole seda vaja uuesti teha.

NB! Kui aga avaldusega seotud menetlus on juba lõppenud ehk avalduses kirjeldatud muudatused on registrisse kantud (või on registripidaja menetluse lõpetanud eitava kandemäärusega), ei ole võimalik seda avaldust parandada, vaid tuleb alustada uue avaldusega ning ka riigilõiv tuleb uuesti tasuda.