FIE-sid puudutavad küsimused

Milline võib olla FIE ärinimi?

 • Äriregistrisse kantud FIE ärinimi peab sisaldama teie ees- ja perenime ja võib sisaldada ka muid täiendeid (näiteks kaupluse vms ettevõtte nime).
 • Talupidaja võib ees- ja perenime asemel või koos sellega kasutada ärinimes talu nime. Talu nime kasutamisel FIE ärinimes tuleb jälgida, et selle nimega maatükk oleks kinnistusraamatusse kantud ning FIEl peab olema õigus seda kasutada (omanikuna, kasutusvaldajana, rentnikuna). Kui FIE on rentnik, tuleb registripidajale rendisuhet tõendada. Kui FIE on kinnistu omanik või kasutusvaldaja, kontrollib registripidaja seda ise kinnistusraamatust. Kui FIE kaotab kinnistu kasutamise õiguse, tuleb end selle ettevõtte osas äriregistrist kustutada.

Milline aadress tuleb FIE registreerimisel avalduses kirjutada?

 • Äriregistrisse kantakse FIE mitte elukoha, vaid FIE kui ettevõtja asukoha järgi.
 • Aadressi täitmisel tuleb kirjutada: korteri ja maja number; tänava või talu nimi; asula, omavalitsusüksuse ja maakonna nimi ning postisihtnumber.

Kuidas saab FIE registrit teavitada tegevusala muutmisest?

 • FIE saab registripidajat teavitada e-äriregistri portaalis vastava avaldusega. Tegevusala muutmise toiming on riigilõivuvaba.

Kuidas saab FIE teatada tegevuse peatamisest?

 • FIE saab e-äriregistri portaalis registripidajale teatada oma tegevuse peatamisest, ajutisest või hooajalisest tegevusest.
 • Tegevuse peatamine - tegevus peatatakse teatud perioodiks (ühekordne peatamine)
  Ajutine tegutsemine - FIE tegutseb ajutiselt teatud perioodil, pärast perioodi lõppu kustutatakse FIE lõplikult registrist
  Hooajaline tegevus - FIE tegutseb (igal aastal) teatud perioodil - nt tegutseb igal aastal juunist-augustini
 • Avalduse saab esitada elektrooniliselt e-äriregistri portaali kaudu, kui FIE-l on Eesti ID-kaart, smart-ID või mobiil-ID ja võimalik anda digitaalallkiri.
 • Nimetatud andmed kantakse muutmiskande avalduse alusel FIE registrikaardile.
  Äriregistri pidaja teavitamine sellisest asjaolust on FIE enda huvides, sest tegevuse peatamise perioodil pole FIE-l kohustust maksta ettevõtlusega seotud makse; hooajalise ja ajutise tegevuse puhul on maksuõiguslikud tagajärjed vaid registrisse kantud tegutsemise perioodil.
 • Tegevuse peatamise perioodi teatamisel ja sellega seonduva avalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot.
 • Pärast peatamise perioodi muutub FIE automaatselt taas tegutsevaks.

Kuidas saab FIE esitada registrist kustutamise avaldust?

 • Kustutamiseks tuleb registripidajale esitada avaldus digitaalallkirjastatult äriregistri e-äriregistri portaali kaudu või notariaalselt kinnitatud allkirjadega.
 • Esitades avalduse elektrooniliselt, tuleb FIE-l alustada portaalis kustutamiskande avaldust. Selleks tuleb e-äriregistri portaali siseneda ID-kaardi, smart-ID või mobiil-ID abil. Avalehel vajutada FIE nimele ning avanenud lehel nupule "Alusta kustutamiskande avaldust"
 • Avalduses tuleb esmalt real „Isikud kandes“ vajutada lingile "Muuda isikud kandes", kustutada FIE nimi ning seejärel real „FIE registrist kustutamise otsus tekstina“ täita tekstiaken vabas vormis otsusega FIE kustutamise kohta
 • Seejärel kontrollida kandeavalduse andmed ning järgmises etapis on võimalik avaldus digitaalallkirjastada
 • Pärast allkirjastamist tuleb kandeavaldus menetlusse saata vajutades nupule "Esita avaldus registrile"
 • Kustutamiskande avalduse esitamisel riigilõivu tasuda pole vaja.
 • Kandeavaldus vaadatakse üle viie tööpäeva jooksul. Kustutamise jõustumist saate kontrollida e-äriregistri portaalis.