5.5 Lisad

Lisade vormide täitmiseks valige aruandevormide vaates alammenüüs kirje  „Lisad“.

Lisa avamiseks ja täitmiseks tuleb vajutada nupule „Sisesta“.

Erinevalt põhiaruannetest, saate paljudes lisades sisestada ka täiendavaid kirjeid vajutades lingil „Lisa uus rida“. Lisatud rea saate kustutada vajutades lingil „Kustuta rida“. Lisaridade lisamise arv ei ole piiratud. Lisad, mis koosnevad tabelitest, ei võimalda lisarea või veeru lisamist.

Kui põhiaruannetes tuleb negatiivsed arvväärtused sisestada miinusmärgiga, siis lisades, mille kõik arvväärtused on negatiivsed  võib negatiivsed arvnäitajad sisestada nii positiivsete kui negatiivsetena. Lisades, milles on nii negatiivseid kui positiivseid arvväärtusi, tuleb negatiivsed arvväärtused (nt kulukirjed)  sisestada negatiivsetena.

Enamikes lisas on võimalik lisada lisainformatsiooni ja selgitusi.

Lisade vaates on võimalik lisada ka täiendavaid lisasid (v.a mikroettevõtja kategooria aruandes). Täiendava lisa täitmine ei ole kohustuslik. Täiendav lisa võimaldab lisada informatsiooni, mida ei ole olnud võimalik aruandevorme sisestades kirja panna. Samuti on võimalik üles laadida enda poolt koostatud raamatupidamise aastaaruande lisa PDF failina.