Majandusaasta aruannete esitamine

Tarkvara võimaldab automaatselt genereerida teatud majandusaasta aruande vorme. Hetkel on võimalik genereerida bilanss, kasumiaruanne (skeem 1) ning osaliselt ka rahavoogude aruanne ning aruande lisasid. Selleks tuleb vajutada “Lisa uus aruanne” ja valida majandusaasta periood. Perioodi sisestamisel luuakse majandusaasta aruannete vormid. Juhul, kui vahetada ettevõtjaportaalis majandusaasta aruannete all kasumiaruande skeem 1 ära skeem 2 vastu, siis sellesse andmed ei teki automaatselt.

 Pilt on eemaldatud.Peale aruande loomist on võimalik muuta majandusaasta perioodi, saata aruanne majandusaasta aruannete portaali, kustutada aruanne ning vaadata PDF eelvaadet.

Peale majandusaasta aruannete portaali saatmist tuleb aruanne täiendada, allkirjastada ning esitada Ettevõtjaportaal > Majandusaasta aruanded alt.

Aruande andmetes võib esineda väiksemaid ümardamisvigu sõltuvalt alusandmetest, mida kasutaja saab majandusaasta aruande esitamise portaalis vajadusel korrigeerida. Tarkvara areneb pidevalt ning jooksvalt lisatakse uusi genereeritavaid aruandevorme (nt lisad), samuti kohendatakse ümardamisloogikat.