Tegelike kasusaajate andmete nähtavuse piiramine

Tegelike kasusaajate andmete nähtavust on võimalik piirata juhul, kui tegelik kasusaaja on alaealine, piiratud teovõimega või teda ähvardab oht.

Nähtavuse piiramiseks tuleb esindusõiguslikul isikul "Minu ettevõtmised" vaates paremal allosas "Otsi juriidilist isikut" osas vajutada lingile "ettevõtja otsing"

piiramine1

 

Järgnevalt tuleb vajutada nupule "Alusta tegeliku kasusaaja nähtavuse piiramist"
Piiramise avalduses tuleb esmalt sisestada e-posti aadress ning kinnitada see (kinnituskiri saadetakse sisestatud e-posti aadressile ning kasutaja peab saadud kirjas olevale kinnituslingile vajutama)

Seejärel tuleb märkida andmete nähtavuse piiramise alus:

  • alaealine
  • piiratud teovõimega
  • oht

Pärast valiku tegemist tuleb lisada ka põhjendused. Kui piiramise aluseks on oht, tuleb järgmises etapis lisada ka dokument, mis tõestab ohu olemasolu.

Kui piiramise aluseks on "alaealine" või "piiratud teovõimega" kontrollib portaal automaatselt rahvastikuregistrist, kas isik kuulub vastavasse gruppi. 

Avaldus tuleb seejärel esitada. Kui avaldus on esitatud kontrollib Rahandusministeerium, kas nähtavuse piiramine on õigustatud ning teeb vastava otsuse.

Kui avaldus on põhjendatud, piiratakse andmete nähtavust e-äriregistris tegelike kasusaajate vaates. Andmed jäävad nähtavaks isikutele, kellel on selleks seaduse alusel õigus.

Alaealise ja piiratud teovõimega isikute puhul on andmete nähtavus piiratud seni, kuni rahvastikuregistri andmete põhjal saab isik täisealiseks või taastub teovõime.