Juriidilise isiku likvideerimine ja kustutamine

Kuidas koostada lõpetamis- ja kustutamiskande avaldust.

Juriidilise isiku lõpetamine on aeganõudev protsess, mis üldjuhul koosneb kolmest olulisest etapist:

  1. lõpetamisotsuse tegemine ja likvideerimisavalduse esitamine;
  2. likvideerimine;
  3. juriidilise isiku kustutamine registrist.

Juriidilise isiku lõpetamise otsusele ja lõpetamisavalduse esitamisele järgneb likvideerimine, mille jooksul on oluline järgida kindlat tegevuste järjekorda.

 

Loe täpsemalt: 
Osaühingu lõpetamise tavapärased etapid

Juhised likvideerimisavalduse esitamiseks

Osaühingu kustutamine, kui tegevust pole alustatud

Fie kustutamine

MTÜ lõpetamise protsess (MTÜ abi veebilehel)

 

 

Riigiportaalist leiate samuti kasulikku infot juriidiliste isikute lõpetamise ning vastavate tegevuste järjekorra kohta. Vajadusel küsige nõu juristilt või notarilt.

Osaühingu vabatahtlik lõpetamine: https://www.eesti.ee/et/ettevotlus/ettevotte-lopetamine/osauehingu-vabatahtlik-lopetamine

Aktsiaseltsi vabatahtlik lõpetamine: https://www.eesti.ee/et/ettevotlus/ettevotte-lopetamine/aktsiaseltsi-vabatahtlik-lopetamine

Täis- ja usaldusühingu vabatahtlik lõpetamine: https://www.eesti.ee/et/ettevotlus/ettevotte-lopetamine/taeis-ja-usaldusuehingu-vabatahtlik-lopetamine

Tulundusühingu vabatahtlik lõpetamine: https://www.eesti.ee/et/ettevotlus/ettevotte-lopetamine/tulundusuehistu-vabatahtlik-lopetamine