Mobiil-ID

Selleks, et portaali sisenemine ja majandusaasta aruande allkirjastamine Mobiil-ID-ga õnnestuks, on vajalik:

 • Aktiveeritud sertifikaatidega Mobiil-ID.

  Aktiveerida saab ID-kaardiga Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel: http://politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/mobiil-id/
   
 • Mobiil-ID PIN-koodid

  Kui oled oma PIN-koodid unustanud, ära kaotanud pead pöörduma oma mobiilioperaatori poole uue Mobiil-ID SIM-kaardi saamiseks ja seejärel ka uute sertifikaatide taotlemiseks Politsei-ja Piirivalveameti veebilehele.
   
 • Veendu, et toimingu ajal on sinu mobiiltelefon sisse lülitatud ning osadel telefonimudelitel ei tohi olla ka klaviatuur lukustatud.

Kui soovid rohkem teada Mobiil-ID teenuse kohta, loe siit: http://mobiil.id.ee/