Äriregistri statistika

Statistika lehel on kõigil e-äriregistri portaali kasutajatel võimalik tutvuda erinevate tingimuste alusel üldist statistikat registrisse kantud juriidiliste isikute kohta.

Statistika tabelid jaotuvad kahte osasse.

  • Esimeses osas on info kättesaadav aastate lõikes (aasta lõpu seisuga)

statistika

 

  • Teises osas kuvatakse detailstatistika kuude lõikes. Põhitegevusala ja maakonna järgi statistika koostatakse kuu alguse seisuga. Ülejäänud tabelid kuu lõpu seisuga.

statistika