Aadressi ja kontaktandmete muutmine

Esmalt tuleb portaali sisse logida, vajutades paremal üleval nurgas nuppu Sisene.

Valige autentimise vahend – ID-kaart, Smart-ID või mobiil-ID ning logige süsteemi sisse

Pärast õnnestunud autentimist vajutage avalehel "Minu töölaud" nupule

a

 

Kui avanenud lehel kuvatakse teiega seotud juriidilist isikut nimekirjas, vajutage nimele. Seejärel näete juriidilise isiku lehte ja muutmiskande avaldusega alustamiseks tuleb vajutada nupule "Muuda andmeid"
 

a

 

Kui juriidilist isikut nimekirjas ei kuvata, kuid teil on õigused andmeid muuta, siis vajutage lehe vasakul, all ääres olevas osas lingile "Ettevõtja otsing". Seejärel saate sisestada asutuse nime või registrikoodi ning otsida.

a

Otsingu tulemuste hulgast tuleb valida soovitud asutus vajutades asutuse nimele ning kinnitada, et omate õigusi andmete muutmiseks.


 

Järgnevalt avaneb muutmiskande avalduse vorm, kus saate muuta soovitud andmeid.

Kontaktandmeid, e-posti ja juriidilist aadressi saate muuta avalduses "Kontaktid" osas. 

Uue e-posti aadressi salvestamisel saadetakse sellele e-postile kinnituskiri. E-posti korrektsuse kinnitamiseks tuleb avada oma postkast ning vajutada kirjas olevale kinnituslingile.

Aadressi muutmisel senise omavalitsuse piirest välja (näiteks muutub linn või vald), tuleb avaldusele lisada ka uue asukohaga põhikiri, kus on märgitud uus asukoht omavalitsuse täpsusega ning dokumentide osas tuleb lisada pädeva organi otsus põhikirja muutmise kohta.

Uue põhikirja saate lisada avalduse osas „Põhikiri“ PDF formaadis, osaühingu puhul võib kasutada ka süsteemi poolt pakutavat tüüppõhikirja.

Põhikirja muutmise dokumentide näidised asuvad siin: https://abiinfo.rik.ee/avalduste-esitamine/naidismallid/pohikirja-muutmine

Kui põhikiri on muudetud tuleb "Dokumendid" osas lisada ka organi otsus põhikirja muutmise kohta. Lisadokumendid peavad olema lisatud digitaalallkirjadega või valides paberkandjal dokumentide esitamine, esitatud pärast kandeavalduse tavamenetlusse saatmist originaalkujul registriosakonnale.

Juhime tähelepanu, et lisatavad dokumendid on e-äriregistris avalikud ja tasuta kättesaadavad kõigile soovijatele. Protokolli asemel võib esitada protokolli väljavõtte, millesse on kantud ainult avalduse aluseks olev otsus.

Põhikirja muutmise lisadokumentide näidised asuvad leiate abiinfost.

Kui aadress jääb samasse omavalitsusse, ei ole vaja uut põhikirja (ja selle aluseks olevat lisadokumenti) lisada.

 

Järgnevalt tuleb liikuda edasi "Avalduse kinnitamine" etappi ning allkirjastada avaldus. Kui osaühingul ei ole esindusõiguse erisusi, tuleb avaldus allkirjastada digitaalselt vähemalt ühe juhatuse liikme poolt. 

Selleks tuleb avalduse kinnitamise lehe allosas vajutada nupule "Allkirjasta".

kapital8

 

 

Seejärel suunatakse teid allkirjastamise lehele, kus mõne hetke pärast küsitakse kasutajalt allkirjastamiseks PIN2 koodi.

.

 

Pärast koodi sisestamist allkirjastatakse dokument. Kui kõik vajalikud allkirjad on antud, liikuge edasi. 

Juhul kui aadressi muudeti koos omavalitsuse muudatusega ja lisati uus põhikiri,  tuleb tasuda ka riigilõiv. (Kui aadress jäi samasse omavalitsusse või muudeti vaid kontaktandmeid, siis riigilõivu tasuda ei tule).

Riigilõivu tasumisel on võimalik valida, kas tasuda riigilõiv portaalis pangalingi kaudu või teha ülekanne väljaspool e-äriregistri portaali kasutades selleks etteantud makserekvisiite ning unikaalset viitenumbrit.

.

 

Pangalingi kaudu tehtud riigilõivu makse info jõuab süsteemi automaatselt. Väljaspool portaali tehtud riigilõivu laekumine võib jõuda viitega. Soovi korral saate teha märke "Esita avaldus pärast riigilõivu laekumist automaatselt", et süsteem riigilõivu makse kohalejõudmisel avalduse kohe ka registrile esitaks. 

 

Kui seda märget ei ole tehtud, tuleb pärast riigilõivu laekumist vajutada nupule "Esita avaldus"

.

 

Pärast avalduse esitamist kuvatakse teile informatsiooni esitatud avalduse kohta ning ka menetluse tähtaega, mis kuupäevaks registripidaja avalduse üle vaatab ja registris muudatused teeb või osaühingut avalduse täiendamise vajadusest informeerib. (Menetlustähtaja pikkus on avaldusest sõltuvalt reeglina 1-5 tööpäeva.)

Kui juba esitatud avaldust on vaja muuta, siis saate seda teha, kuni registripidaja on uuendused registrisse kandnud. Täpsemad juhised esitatud avalduse muutmiseks.