Saadud laenude kajastamine

Saadud laenude kajastamine (ühing on võlgu)

Laenude raamatupidamislikuks arvele võtmiseks on mitu võimalust, millest tuleb valida üks. Juhul, kui võetakse laen arvele käsitsi kandena või lisatakse käsitsi laekumine/tasumine ning peale seda imporditakse panga väljavõte, tuleb sealt vastav laekumise/tasumise rida ära kustutada (muidu lisatakse laenu laekumine/tasumine topelt).

 

Esimene võimalus on saadud laen arvele võtta kandega.

Laenukohustuse ülesvõtmiseks tuleks lisada kanne Raamatupidamine > Kanded.

Laenukohustused tuleb arvele võtta vastavalt sellele, kas nad on lühiajalised (kuni 1 aasta) või pikaajalised (üle 1 aasta).

 

Lühiajalisi laene saab arvele võtta kandega:

D 1020 Pangakonto/1010 kassa

K 2110 Lühiajalised laenud ja võlakirjad

 

Vajadusel saab erinevate laenude arvestamiseks lisada kontole 2110 dimensioone (seadistused > kontoplaani seadistamine > alamkontod ehk dimensioonid > lisa uus alamkonto)

 

Pikaajalisi laene saab arvele võtta kandega:

D 1020 Pangakonto/1010 kassa

K 2810 Pikaajalised laenud

 

Vajadusel saab erinevate laenude arvestamiseks lisada kontole 2810 dimensioone (seadistused > kontoplaani seadistamine > alamkontod ehk dimensioonid > lisa uus alamkonto)

 

Teine võimalus on laenu saamise kajastamiseks on importida panga väljavõte– Panga väljavõtte laadimisel koostatakse automaatselt laekumise kirje, kuid see on sidumata ning tuleb siduda käsitsi. Selleks tuleb avada laekumiste vaheleht ning vajutada sidumata laekumise rea lõpus nuppu „vaata“. Avanenud aknas on näha laekumise andmeid ja laekumise seoseid müügiarvete ja kontodega. 

Laenu laekumise valikul tuleb vasakule summa lahtrisse sisestada laekunud laenu summa ning valida paremalt lahtrist laenu kajastamiseks sobiv konto. Laekumise seose kinnitamiseks peab kasutaja vajutama nuppu „Salvesta ja kinnita“. Sellega kinnitatakse seos laekumise ja laenu saamise vahel ning koostatakse vastavad kanded (D pank või kassa ning K võlakonto).

 

Kolmandaks võimaluseks on lisada käsitsi laekumine– selleks tuleb vajutada nuppu „lisa käsitsi“ ning täita ära tehingu andmed ning salvestada laekumine. Salvestamisel avaneb laekumise aken, kus on näha laekumise andmeid ja laekumise seoseid müügiarvete ja kontodega. 

Laenu laekumise valikul tuleb vasakule summa lahtrisse sisestada laekunud laenu summa ning valida paremalt lahtrist laenu kajastamiseks sobiv konto. Laekumise seose kinnitamiseks peab kasutaja vajutama nuppu „Salvesta ja kinnita“. Sellega kinnitatakse seos laekumise ja laenu saamise vahel ning koostatakse vastavad kanded (D pank või kassa ning K võlakonto).

Juhul, kui on tegemist pikaajalise laenuga (tähtaeg on rohkem kui üks aasta), tuleb iga majandusaasta lõpul kanda pikaajaliste laenukohustuste kontolt järgmise aasta tasutav osa lühiajaliste laenukohustuste kontole kandega:

D 2810 Pikaajalised laenud (järgmise aasta summas)

K 2110 Lühiajalised laenud ja võlakirjad (järgmise aasta summas)

 

Saadud laenude tagasimaksmine (ühing maksab võlga tagasi)

Saadud laenude tasumiseks on mitu võimalust, millest tuleb valida üks. Juhul, kui tasutakse laenumakse käsitsi kandena või lisatakse käsitsi tasumine ning peale seda imporditakse panga väljavõte, tuleb sealt vastav tasumise rida ära kustutada (muidu lisatakse laenu tasumine topelt). Juhul, kui tagasimakstav summa sisaldab ka intressikulu, tuleb seda tagasimaksmise kandes kajastada eraldi.

 

Esimene võimalus on laenu tasumine lisada kandega.

Kandega tasumise lisamiseks tuleks lisada kanne Raamatupidamine > Kanded.

 

D 2110 Lühiajalised laenud ja võlakirjad

D sobiv intressikulu konto (8410, 8411, 8412 või 8413)

K 1020 Pangakonto/1010 kassa

 

Teine võimalus laenu tasumise kajastamiseks on importida panga väljavõte– Panga väljavõtte laadimisel koostatakse automaatselt tasumise kirje, kuid see on sidumata ning tuleb siduda käsitsi. Selleks tuleb avada tasumiste vaheleht ning vajutada sidumata tasumise rea lõpus nuppu „vaata“. Avanenud aknas on näha tasumise andmeid ja tasumise seoseid ostuarvete ja kontodega. Juhul, kui tasuti laenumaksega nii laenu põhiosa kui ka intresse, tuleb nad kajastada tasumises eraldi ridadel.

Laenu tasumisel tuleb vasakule summa lahtrisse sisestada tasutud laenu summa ning valida paremalt lahtrist laenu tasumiseks sobiv konto. Uue rea lisamiseks tuleb vajutada nupule „Lisa rida“ ning valima intressikulu jaoks sobiva konto (nt 8410, 8411, 8412 või 8413).Tasumise seose kinnitamiseks peab kasutaja vajutama nuppu „Salvesta ja kinnita“. Sellega koostatakse vastavad kanded (D võlakonto, D intressi kulukonto ja K pank või kassa).

Peale tasumise kinnitamist avanevas aknas on näha, et laenu ja intressi tasumine on kinnitatud, rahasummat on vähendatud arveldusarvelt/kassast/aruandva isiku kontolt. Selles vaates on võimalik tasumine tühistada või minna tagasi tasumiste nimekirja.

 

Kolmandaks võimaluseks on lisada käsitsi tasumine– selleks tuleb tasumiste/laekumiste moodulis vajutada nuppu „lisa käsitsi“ ning täita ära tehingu andmed ning salvestada tasumine. Salvestamisel avaneb tasumise aken, kus on näha tasumise andmeid ja tasumise seoseid ostuarvete ja kontodega. 

Laenu tasumisel tuleb vasakule summa lahtrisse sisestada tasutud laenu summa ning valida paremalt lahtrist laenu tasumiseks sobiv konto. Uue rea lisamiseks tuleb vajutada nupule „Lisa rida“ ning valima intressikulu jaoks sobiva konto (nt 8410, 8411, 8412 või 8413).Tasumise seose kinnitamiseks peab kasutaja vajutama nuppu „Salvesta ja kinnita“. Sellega koostatakse vastavad kanded (D võlakonto, D intressi kulukonto ja K pank või kassa).

Peale tasumise kinnitamist avanevas aknas on näha, et laenu ja intressi tasumine on kinnitatud, rahasummat on vähendatud arveldusarvelt/kassast/aruandva isiku kontolt. Selles vaates on võimalik tasumine tühistada või minna tagasi tasumiste nimekirja.