5. Aruande koostamine

Aruande põhivaates kuvatakse Teie ühingu üldandmed, registris olemasolevad sidevahendid ja osanike nimekiri. Samuti kuvatakse aruande esitamise võimalused.

Põhivaatest tagasi aruannete loetelusse saate vajutades nupul „Tagasi aruannete loetelusse“.

Aruande koostamise juhendid:

 1. Aruande üldandmete muutmine
 2. Aruande vormide täitmine
 3. Aruande vormide valimine
 4. Põhiaruanded
 5. Lisad
 6. Koondvaade, PDF-i genereerimine ja kontrollimine
 7. Aruande XBRL vormingus faili laadimine
 8. PDF aruande laadimine või vormide laadimine
 9. Sidevahendite lisamine, muutmine ja kustutamine
 10. Osanike lisamine, muutmine ja kustutamine
 11. Müügitulu jaotuse täitmine (äriühing)
 12. Põhitegevusala sisestamine (MTÜ/SA)
 13. Järgmisesse etappi liikumine