e-arveldaja tasude info

Antud alammoodul asub Seadistused -> e-arveldaja tasude info - seal kuvatakse e-arveldaja tasulise perioodi kasutamise eest väljastatud arvete infot.

 

Alammoodulis on näha:

Periood – millise kuu ja aasta kohta andmeid kuvatakse

Kannete arv perioodis – kui palju tasulisi kandeid on antud perioodis tehtud

Arve koostatud – kas selle perioodi kohta oli arve koostatud või mitte