Ostuarved

Vahelehel Andmete eksport ja import on võimalik ostuarveid alla laadida ja uusi üles laadida.

Laadi andmed Exceli failina alla“ –  Andmete eksport. Vajutades nupule „Lae alla“ kuvatakse filtris olevate parameetrite kohta kinnitatud ostuarved.

Laadi Exceli fail andmetega üles“ – Andmete import. Vajutades nupule „Lae üles“, saab üles laadida imporditavas fail.

Imporditud ostuarved jäävad „Andmete eksport ja import“ vahelehele Imporditud ostuarved (Kinnitamata) alla „kinnitamata“ staatuses. Seal on võimalik neid ükshaaval vaadata, muuta, kustutada ja kinnitada. Lisaks on võimalus massiliselt kinnitada või kustutada.

Nupp „Kustuta valitud“ – kustutab valitud ostuarved

Nupp „Kinnita valitud“ – kinnitab valitud ostuarved ja lisab need ostuarve moodulisse

Imporditavas failis ei ole duplikaadi kontrolli. Kaks või rohkem sama arvenumbri ja tarnijaga rida loetakse sisse ühe arve erinevate toote/teenuse ridadena.

Kui imporditakse sama numbri, kuupäeva ja tarnijaga ostuarve, mis on olemas, annab programm veateavituse ega impordi selliseid arveid.

Imporditavas Exceli failis pealkirjas peavad olema:

Kohustuslik:

 • Arve number  
 • Tarnija – Registrikood (kontrollitakse vastavust olemasolevatele tarnijatega)
 • Arve kpv – Arve kuupäev - (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Käibe tekkimise kuupäev - (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Maksetähtaeg – Tähtaeg päevades (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Brutosumma- Arve summa kokku. (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Käibemaksusumma kokku – Käibemaks arvel kokku. (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Valuuta - Vaikeväärtus EUR. (kontrollitakse vastavust vormingule). Kui on kasutatud muu valuuta kui EUR, siis on väli Valuutakurss kohustuslik.
 • Toote/teenuse nimetus - Kui kood vastab sisestatud tootele/teenusele baasis, lisatakse baasist nimi analoogselt praegusele ostuarve sisestamisele.
 • Ostukonto – tehingu konto dimensiooniga. Kohustuslik, kui toode teenus pole baasi sisestatud. (kontrollitakse vastavust kontoplaanile)
 • Kogus - (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Ühik neto – (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Toote netosumma - (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • KM määr - Käibemaksu määr protsentides, tühi tähendab käibemaksuvaba. (nt 20,00; 9,00)
 • KM artikkel - Käibemaksu klassifikaatori väärtus:
 • Sisendkäibemaks
 • Sisendkäibemaks - sõiduauto 100%
 • Sisendkäibemaks - sõiduauto 50%, käibemaksu kulukonto 50%
 • Sisendkäibemaks - tollis impordilt tasutud
 • Sisendkäibemaks - põhivara soetamisel
 • Sisendkäibemaks - põhivara soetamisel, sõiduauto 100%
 • Sisendkäibemaks - põhivara soetamisel, sõiduauto 50%, tehingu konto 50%
 • Sisendkäibemaks - põhivara soetamisel, sõiduauto 50%, käibemaksu kulukonto 50%
 • Tehingu kulukonto - sisendkäibemaksu maha ei arvestata
 • Käibemaksu kulukonto - sisendkäibemaksu maha ei arvestata
 • Sisendkäibemaks - sõiduauto 50%, tehingu kulukonto 50%
 • Import - KM on tasutud tollis ja lisatakse tehingu kulukontole
 • Import - KM on tasutud tollis ja lisatakse käibemaksu kulukontole

Mittekohustuslikud väljad:

 • Alamklient – Kliendi alamklient. (kontrollitakse vastavust sisestatud alamklientidele)
 • Panga konto nr - Tarnija pangakonto. Kui pole täidetud, kasutatakse olemasolul tarnija kaardil olevat kontot.
 • Viitenumber - Kui pole täidetud, kasutatakse olemasolul tarnija kaardil olevat viitenumbrit. (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Valuutakurss – Valuuta puhul võib kasutada. (kontrollitakse vastavust vormingule, EUR = 1,00)
 • Tasutud sularahas - 0/1 (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Makse konto - Kui makstud, siis kohustuslik. (kontrollitakse vastavust kontoplaanile)
 • Makse kuupäev  - Kui makstud, siis kohustuslik. (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Muud andmed – Vabatekstiväli.
 • Toote/teenuse koodKui kood vastab  sisestatud tootele/teenusele baasis, lisatakse baasist nimi analoogselt praegusele ostuarve sisestamisele.
 • Ühik – vabatekstiväli
 • KM konto – (Näiteks 1510 Sisendkäibemaks;  5645 Käibemaksu kulu)
 • Pöördmaksustamine – (Näiteks 1517 Pöördmaksustamisel arvestatud käibemaks)
 • Tulemusüksus (projekt) – Tulemusüksuse nimetus tekstina. (kontrollitakse vastavust tulemusüksuste baasist)
 • Tulemusüksus (asukoht) - Tulemusüksuse nimetus tekstina. (kontrollitakse vastavust tulemusüksuste baasist)
 • Tulemusüksus (isik) - Tulemusüksuse nimetus tekstina. (kontrollitakse vastavust tulemusüksuste baasist)

Kui Kokku summad ja Brutosumma erinevad alla 0.05€, siis lisab programm +/- märgiga vastavas summas „ümardamise“ rea.

Arve number

Tarnija

Alamklient

Arve kpv

Käibe tekkimise kuupäev

Maksetähtaeg päevades

Panga konto nr

Viitenumber

70

registrikood

nimetus

26.09.2017

26.09.2017

0

   

 

Brutosumma

Käibemaksusumma kokku

Valuuta

Valuutakurss

Tasutud sularahas

Makse konto

Makse kuupäev

Muud andmed

24,00

4,00

EUR

 

0

     

 

Toote/teenuse kood

Toote / teenuse nimetus

Ostukonto

Kogus

Ühik

Ühiku netohind

Toote netosumma

Km määr

 

Kood ja nimetus

Konto number ja nimetus

1,00

 

20,00

20,00

20,00

 

Km artikkel

Km konto

Pöördmaksustamine

Tulemusüksus (projekt)

Tulemusüksus (asukoht)

Tulemusüksus (isik)

Sisendkäibemaks