Juhised lepingulise kliendi administraatorkasutajale

e-äriregistri portaali on võimalik siseneda nii ID-kaardiga, mobiil-IDga, Smart-IDga kui ka kasutajanime ja parooliga https://ariregister.rik.ee
Kinnistusraamatu päringusüsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või mobiil-IDga ning kasutajanime ja parooliga https://kinnistusraamat.rik.ee

Pärast ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga autentimist tuleb valida roll, kellena siseneda soovite.

Esmane kasutajatunnus ja parool saadetakse administraatorkasutajale e-postile.
Esialgne parool tuleb pärast esimest sisselogimist muuta.

 

Administraatorkasutaja õigustega kasutaja saab lepingupartnerile kasutajaid lisada, kustutada, muuta, hallata kasutajatele antud õiguseid, paroole uuendada. Lisaks on võimalik vaadata lepingupartneri ja kasutajate tehtud päringute infot ning päringute tasuarvestust. Äriregistri päringute statistika ja maksumuse leiate menüüpunkti „Haldus“ alt ning kinnistusraamatu päringute statistika ja maksumus e-kinnistusraamatu veebilehel menüüpunkti „Haldus“ alt.

 

Kasutajate haldamine:

Toimub e-äriregistris „Haldus”  -> "Kasutajate haldamine" all.

Uue kasutaja lisamiseks vajutage antud vaates nupule "Lisa kasutaja"

Kasutaja lisamisel tuleb täita kasutaja andmed: Nimi, soovitud kasutajanimi, isikukood, e-posti aadress (sellele e-postile saadetakse info kasutajatunnuse ja parooliga)

Soovi korral saab kasutajale õigused anda tähtajaliselt (nt tähtajalise lepingu korral). 

Iga kasutaja lisamisel vaadake palun üle kasutajale antavad personaalsed õigused portaali kasutamiseks. 

NB! Kasutaja profiilis saate vastavalt vajadusele muuta kasutajale juriidilise isiku andmete vaatamisel vaikimisi kuvatavaid andmeid, nendest lihtandmed ja kehtivad kaardiandmed on tasuta ning kehtivad üldandmed ja kehtivad üld- ja isikuandmed tasulised.

Lisaks saate lubada või keelata juurdepääsu erinevatele äriregistri tasulistele andmetele ning lubada või keelata kinnistusraamatu, visualiseeritud äriregistri, Euroopa Äriregistri teenuse kasutamist.

Kõiki andmeid peale kasutajanime on hiljem võimalik muuta ja täiendada.

konto vaade


NB! – kasutajakonto loomisel, andmete muutmisel, parooli uuendamisel jne, jõustuvad muudatused orienteeruvalt 10 minuti jooksul.

Kohustatud isiku õigusega lepingupartnerid saavad kasutajale anda õiguse ka tegelike kasusaajate lahknevusteate esitamiseks, selleks tuleb kasutajale märkida kas "Tegelike kasusaajate lahknevusest teatamine" või "Tegelike kasusaajate lahknevusteate esitamine (lihtsustatud)".
Lihtsustatud õigus on mõeldud eelkõige kasutajatele, kes peavad lahknevusteateid esitama igapäevaselt ning soovi saada e-postile lahnevusteatega seonduvaid teavitusi.

Kasutajakonto kaudu on kasutajal võimalik kasutada nii äriregistrit kui kinnistusraamatut. (Kui teenused ei ole keelatud)

Kasutajat kustutada ei saa, konto sulgemiseks lisage andmetesse õiguste kehtivuse lõppemise kuupäev.

Kõigi kasutajate kasutajatunnus ja parool saadetakse kasutaja andmeteks määratud e-posti aadressile automaatselt.

Kui kasutaja on unustanud parooli, saab ta kasutajanime alusel tellida parooli muutmise e-postile (e-posti aadressile, mis on tema andmetesse lisatud) Administraatorkasutaja saab parooli uuendada ka administreerimisliideses, klikates kasutajate nimekirjas kasutaja nime taga olevale nupule „uus parool“. Seejärel tuleb  sisestada e-posti aadressi, millele uus parool saadetakse.
 

Kasutajakontoga saab autoriseerida ka XML teenuste (API) kasutamist, kuid XML päringute tegemiseks võib luua ka lepingupartnerile alla ka eraldi konto.

Rohkem infot:
e-äriregistri XML teenused 
e-kinnistusraamatu XML teenused 

 

Päringusüsteemide kasutamise limiidid

Administraatorkasutajana saate määrata ka teenuste kasutamiseks lepingupartneri andmete juures seadistada kuupõhiste limiitide summa ning määrata protsendi, mille täitumisel saadetakse e-postile hoiatuskiri. Limiitide täitumisel saadetakse samuti vastav info e-kirjaga.

haldus

 

Administraatorkasutaja saab limiite ja hoituskirja protsenti igal ajal e-äriregistris muuta.

haldus

 

Juhime teie tähelepanu, et kinnistusraamatu, Euroopa äriregistri ja MTÜ toimiku dokumentide päringud on tasulised. 

Teenustasude määrad iga teenuse eest leiate RIK veebilehel: http://www.rik.ee/et/e-ariregister/e-ariregistri-hinnad ja http://www.rik.ee/et/e-kinnistusraamat/e-kinnistusraamatu-hinnadhttps://www.rik.ee/et/euroopa-ariregister/hinnad-riigiti 

 

Oluline teada:

Lepingu lõpetamiseks või peatamiseks tuleb sellest teatada kirjalikult ette 5 kalendripäeva.

Lepingu kontaktandmete muutmiseks ning küsimuste korral pöörduge palun Registrite ja Infosüsteemide Keskuse klienditoe poole.