Puudumised ja puhkused

Puudumiste ja puhkuste haldamiseks tuleks valida programmi menüüst Personal > Puudumised ja puhkused.

Puudumiste ja puhkuste alammoodulis on kaks vahelehte: puudumised ja puhkused ning põhipuhkuse arvestus.

Puudumiste ja puhkuste vahelehel saab väljamakse tarvis sisestada töötajate ja juhatuse liikmete puudumisi ja puhkuseid.

Puudumisi ja puhkuseid on võimalik filtreerida ja sorteerida. Filtreerida saab kuupäeva alguse/lõpu, liigi ja isiku järgi. Kui olete filtrist parameetrid välja valinud, siis tulemuste kuvamiseks on vaja vajutada nuppu „Vaata“, filtri tühistamiseks on vaja vajutada „Tühista filter“. Kuupäeva alguse ja lõpu lahtritesse saab sisestada filtreerimiseks otsitavad kuupäevad. Juhul, kui sisestada ainult alguskuupäev, otsib programm alates sisestatud kuupäevast ja hilisemaid kandeid. Juhul, kui sisestada lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded kuni antud kuupäevani. Kui sisestada nii alguse kui ka lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded antud vahemikus. 

Sorteerida saab nime, isikukoodi/sünniaja, kuupäeva alguse, kuupäeva lõpu, päevi puudumise perioodis, riigipühasid puudumise perioodis ja liigi/kommentaari järgi.

Uut puudumist on võimalik lisada, valides programmi menüüst Personal > Puudumised ja Puhkused > Lisa puudumine

Pilt on eemaldatud.

Avanenud aknas kuvatakse:

•      Kehtiva lepinguga isik – rippmenüüst saab valida kehtiva lepinguga isikut

•      Puudumise liik – tuleb valida rippmenüüst

•      Algus – puudumise algus

•      Lõpp – puudumise lõpp

•      Kommentaar 

Juba lisatud puudumise/puhkuse avamiseks ja muutmiseks tuleb vajutada nupule “Muuda”.

Põhipuhkuste vaheleht on informatiivne, näidates töötajate kasutatud põhipuhkuse päevi käesoleva ja eelmise aasta kohta. 

Põhipuhkuse arvestus on võimalik sorteerida aasta ja isiku järgi. Kui olete filtrist parameetrid välja valinud, siis tulemuste kuvamiseks on vaja vajutada nupul „Vaata“, filtri tühistamiseks on vaja vajutada „Tühista filter“.

Infot puhkuste arvestamise kohta leiab ka Töölepingu seadusest https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012030?leiaKehtiv