Tegelike kasusaajate lahknevusteate esitamine

Infot registrile tegelike kasusaajate võimaliku ebaõigsuse kohta saavad kohustatud isikud lahknevusteatega esitada e-äriregistri portaalis. 

Lahknevusteateid saavad esitada kohustatud isikud, kel on vastavad õigused e-äriregistri lepingupartnerile lisatud. Lepingupartneri administraatorkasutaja saab vastava õiguse lisada "Haldus" -> "Kasutajate haldamine"  alt soovitud kasutajatele.

Kui kohustatud isikust lepingupartneril ei ole kohustatud isiku õigusi, tuleb RIKile (info@rik.ee) esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus, kus tuleb märkida, et soovitakse avada kohustatud isikule juurdepääs ühingute tegelike kasusaajate andmetele.Taotluses tuleb põhjenduseks lisada vastava seaduseparagrahvi punkt, mille alusel andmetega tasuta tutvumist soovitakse. Kui taotlus rahuldatakse, avatakse kliendile võimalus tegelike kasusaajate andmetega tutvumiseks ja lahknevusteate esitamiseks.

Lahknevusteadet on võimalik esitada üksnes nende juriidiliste isikute tegelike kasusaajate andmete kohta, kes on tegelike kasusaajate andmed andmekogusse esitanud

Lahknevusteate esitamiseks tuleb kasutajal portaali ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-ID siseneda ning valida rolliks lepingupartner, kelle nimel soovitakse avaldus esitada.

Lahknevusteate lisamiseks tuleb valida menüüst "Haldus" - > "Lahknevusteadete esitamine"

Lahknevusteadete avalduste lehel on võimalik vaadata varasemalt enda poolt koostatud ja esitatud avaldusi ning alustada uue lahknevusteate koostamisega.

Lahknevusteate koostamiseks tuleb valida vaheleht "Juriidilise isiku otsing" ning seejärel otsida juriidiline isik nime või registrikoodi järgi. Seejärel valida "Toimingud" osast "Teata tegelike kasusaajate lahknevusest"

Avalduse täitmiseks tuleb teha järgmised valikud:

  1. Sisestada e-posti aadress ning vajutada nuppu "Saada kinnituskiri". Seejärel saadetakse kasutaja poolt sisestatud e-posti aadressile kinnituskiri. Palun logige postkasti ning vajutage kinnituskirjas olevale lingile e-posti aadressi kinnitamiseks. Enne aadressi kinnitamist ei ole võimalik avaldust registrile esitada. (E-posti aadress kinnitatakse automaatselt, kui viimasest kinnitamisest on möödunud vähem kui aasta)
  2. Seejärel tuleb nimekirjast valida tegelik(ud) kasusaaja(d), kelle puhul esineb kahtlus andmete õigsuses. Kui esineb kahtlus, et juriidilisel isikul on mõni tegelik kasusaaja määramata, tuleb märkida valik "Tegelik kasusaaja määramata". Seejärel lisage tuleb lisada põhjendus ning vajutada nuppu "Edasi"
  3. Soovi korral võib järgmisel lehel lisada juurde ka tõendavaid dokumente. Ning seejärel vajutada nuppu "Edasi"
  4. Järgnevalt tuleb avaldus allkirjastada, vajutades nuppu "Allkirjasta"
  5. Avalduse esitamiseks tuleb vajutada nuppu "Esita avaldus"

Avaldus on edukalt esitatud, kui avaldus on jõudnud etappi "Esitatud" ning pealkirjaks kuvatakse "Avaldus on esitatud registrile"

Esitatud avaldust ja selle staatust saab kontrollida "Lahknevusteadete avaldused" lehel.

Kui avaldus on registriosakonna poolt kontrollitud ja kinnitatud, kuvatakse juriidilise isiku tegelike kasusaajate andmete vaates infot võimalike andmete ebaõigsuse kohta ning saadetakse vastav teavitus juriidilisele isikule, kes peab andmed kontrollima, vajadusel täiendama ning kinnitama. Pärast andmete kinnitamist eemaldatakse võimalike andmete ebaõigsuse märked.