Osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu kohustusliku vormi nõudest loobumine

Kui osaühingu osakapital on vähemalt 10 000 eurot ja täielikult sisse makstud, võib põhikirjaga loobuda nõudest, et osa võõrandamise ja pantimise käsutustehing peab olema notariaalselt tõestatud ja näha ette, et osa võõrandamise käsutustehing tehakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Põhikirja sellise kinnitamise või muutmise otsuse poolt peavad olema kõik osaühingu osanikud.

Registrisse kantakse põhikirja muudatus osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu vorminõudest loobumise kohta. Selleks tuleb:

  • alustada muutmiskande avaldust;
  • lisada uus põhikiri.
  • Põhikirja muutmise juures teha valik/linnuke: "Soovin loobuda osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu vorminõudest"

Koos põhikirja muudatusega kantakse registrikaardile ka märge osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu vorminõudest loobumise kohta.

Osanike andmete muutmine

Kui  põhikirjaga on loobutud osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu kohustuslikust vorminõudest, on võimalik portaalis lisaks osanike andmete muutmisele ka osa võõrandamise korral osanikke eemaldada ja lisada ning sisestada andmeid osa pantimise kohta. Juhul, kui osale on seatud keelumärge või mõni muu takistav kitsendus, ei ole võimalik osanike andmeid e-äriregistri portaalis muuta.

Osanike nimekirjas muudatuste tegemiseks tuleb Tartu Maakohtu registriosakonnale esitada vastav avaldus. Portaali sisse logides kuvatakse Teile Teiega seotud ettevõtjad. Peale ärinimele vajutamist saab avanenud registriandmete vaates valida avalduse vormi, mida soovitakse registrile esitada, antud juhul „Alusta muutmiskande avaldust“. Seejärel tuleb otsida üles osanike andmeblokk ning vajutada nuppu „Muuda osanikke“. Avanevas vaates ongi võimalik osanike andmeid muuta, neid eemaldada või lisada.

Osa pantimine

Pandi lisamiseks tuleb vajutada nuppu „Lisa pant“ ning seejärel täita andmed pandiõiguse tekkimise aja, panditava osa nimiväärtuse ja pandipidaja kohta.

Täpsemalt saab andmete muutmise ja muutmiskande avalduse esitamise etappide kohta lugeda menüüpunktis "Ettevõtja andmete muutmine".