Maaparandusühistu ümberkujundamine

Alates 01.01.2019 kehtib uus Maaparandusseadus

Tekkis uus õiguslik Maaparandusühistu( MPÜ) ning uus register Maaparandusühistute register.

2019 aastal pidid MTÜ-maaparandusühistud otsustama, kas jätkata MTÜna või viia end üle uude MPÜ registrisse.

Avaldust maaparandusühistuks ümberkujundamiseks või MTÜna jätkamiseks koos kõikide nõutavate dokumentidega sai esitada kuni 31. detsembrini 2019. aastal.

Seni MTÜna registrisse kantud maaparandusühistutel oli Ettevõtjaportaalis ühingu üldandmete vaates nupp „Alusta ümberkujundamiskande avaldust“.

Valides ümberkujundamiskande tekkis kasutajal valikuvõimalus:

Valides „Jätkan tegevust tavalise mittetulundusühinguna“ saab kasutaja esitada muutmiskande avalduse, kus peab määrama uue MTÜ alaliigi, lisama uue põhikirja, vajadusel muutma nime (nimi ei tohi sisaldada „maaparandusühistu“). Lisada tuli ka nõutavad lisadokumendid (üldkoosoleku otsus). Seejärel tuli kandeavalduse juhatuse liikmete poolt allkirjastada, tasuda riigilõiv (7 EUR) ning saata kandeavaldus menetlusse.

Valides „Jätkan tegevust maaparandusühistuna“ sai kasutaja esitada avalduse uues registris maaparandusühistuna jätkamiseks.

Ümberkujundamiskandes MPÜks pidi kasutaja avaldusega koos esitama dokumendid:

  • uus põhikiri,
  • koosoleku protokoll,
  • Põllumajandusameti õiend,
  • Põllumajandusameti arvamus, kas muudetud põhikiri vastab nõuetele,
  • maaparandusühistu tegevuspiirkonna kaart.

Kõikidel MPÜdel kanti registrikaardile ka maaparandussüsteemi koodid (koosneb alati 13 numbrist).

Selleks sai MPÜ kandeavalduses esitada maaparandussüsteemide koodid

Koode sai muuta ja lisada valides avalduses "Muuda maaparandussüsteemi koode"

Järgnevas vaates oli võimalik koode muuta, lisada, kustutada.

Pärast kõigi vajalike andmete ja lisadokumentide sisestamist tuli kandeavaldusega liikuda edasi - kontrollida andmed, allkirjastada juhatuse liikmete poolt, tasuda riigilõiv (7 EUR) ning seejärel saata kandeavaldus menetlusse.