Korduma Kippuvad Küsimused (KKK)

Küsimus: Millist klassifikaatorit tuleb kasutada tegevusala määramisel?

Vastus: Tegevusalade määramisel tuleb kasutada kehtivat tegevusalade klassifikaatorit EMTAK 2008

 

Küsimus: Mida teha, kui majandusaasta aruandega on esitatud ekslikult vale tegevusala?

Vastus: Majandusaasta aruanne tuleb esitada uuesti. Alustades e-aruandluskeskkonnas uuesti sama perioodi aruande esitamist, on võimalik registrile esitada parandatud kordusaruanne. Registri jaoks on kehtiv aruanne ning tegevusala see, mis on esitatud viimasena.

 

Küsimus: Mitu tegevusala saab ettevõtja määrata äriühingut registreerides?

Vastus: Äriühingut registreerides saab ettevõtja määrata ainult ühe tegevusala, millelt ettevõtja plaanib kõige enam müügitulu saada.

 

Küsimus: Mille järgi määratakse ettevõtja põhitegevusala majandusaasta aruandes?

Vastus: Enne 2020 kasutati põhitegevusala määramisel märgitud müügitulu ning lisandväärtuse (LV) koefitsiente.

Lisandväärtus on rahalises väljenduses toodang, millest on maha arvutatud vahetarbimine.

Alates 2020 aastast lisandväärtuse koefitsiente Äriregistris põhitegevusala määramisel ei kasutata. Põhitegevusala määratakse ainult müügitulu jaotuse põhjal.

 

Küsimus: Kust saab otsida infot tegevusalade ja koodide kohta?

Vastus: Kasutaja saab tegevusalade kohta infot EMTAK infosüsteemist emtak.rik.ee , kus kasutades otsingusüsteemi, saab leida infot EMTAK-i põhiste tegevusalade ja nendega seotud erinõuete kohta, millel tegutsemiseks peab taotlema tegevusloa (loakohustus) või esitama majandustegevusteate (teatamiskohustus).

 

Küsimus: Kuhu saab ettevõtja pöörduda, kui ei leia EMTAK-i järgi ettevõtte tegevusele vastavat tegevusala?

Vastus: E-kirja koos võimalikult täpse tegevusala kirjeldusega saab saata e-posti teel aadressil tegevusala.emtak@rik.ee.

 

Küsimus: Mis kohustab ettevõtjaid kasutama EMTAK tegevusalade klassifikaatorit?

Vastus: Kohustus tuleneb järgmistest õigusaktidest:

Kohtule dokumentide esitamise kord

Äriseadustik