Kättetoimetatavad teated

Kättetoimetatavad teated

Juhul, kui juriidilise isiku e-posti aadressile saadetakse registriosakonna poolt e-kiri, kus teatega tutvumiseks tuleb vajutada lingile ning seejärel logima e-äriregistrisse, siis on tegemist kättetoimetatava teatega.

Kättetoimetatava teatega tutvumiseks e-äriregistris:

1.      Teatega tutvumiseks tuleb vajutada e-kirjas olevale lingile “ Vaata teate sisu“. Seejärel avaneb lehekülg portaali sisse logimiseks.

2.      Teatega tutvumiseks peab e-äriregistrisse sisse logima. Pärast sisse logimist kuvatakse saadetud teade. Portaalis tegevuse jätkamiseks tuleb kõigepealt kõik dokumendid vastu võtta.

Vajutades määruse numbrile, kuvatakse teate sisu.

Ärakirjaga tutvumisel e-äriregistris loetakse dokument vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku §314 lõikele 5 elektrooniliselt kätte toimetatuks. Juhul, kui teade saadetakse mitmele isikule, loetakse see kätte toimetatuks, kui teade on avatud esimese isiku poolt, kellele see saadeti. Järgnevad ärakirjaga tutvujad enam õiguslikult kättetoimetamise kuupäeva ei muuda.