14. Lisainformatsiooni lahtritesse tabelite loomine.

Lisainformatsiooni lahtritesse tabeli loomisekson võimalik kasutada wiki-laadset funktsionaalsust.

Wiki-funktsionaalsuse kasutamiseks tuleb esmalt tekstikasti sisestada esimesed neli tähemärki WIKI.

Tabeli loomine

Tabeli loomiseks tuleb sisestada järgmised sümbolid (kõik tekstilised elemendid on illustratiivse tähendusega):

WIKI
|=Elemendi nimetus|=Elemendi väärtus|=Elemendi väärtus|
|element a|väärtus1|väärtus2|
|element b|väärtus3|väärtus4|

Tabeli veergude laiust muuta ei ole võimalik. Tabeli veerud muutuvad laiemaks vastavalt sisestatud sümbolite arvule.

 

Teksti joondamine

Vaikimisi on kõik sisestatud sümbolid joondatud vasakule.

Sisu paremale joondamiseks tuleb sisestatava väärtuse ette lisada ++.

 

Näide:

WIKI
|=Elemendi nimetus|=++Elemendi väärtus aruandeperioodil|=++Elemendi väärtus võrdlusperioodil|
|element a|++100|++200|
|element b|++300|++400|

Süsteemis täidetavate vormidega ühtsuse tagamiseks on soovitatav arvnäitajad joondada paremale ja tekstilised andmed vasakule.

 

Teksti vormindamine

//tekst// ->kaldkiri

 **tekst** -> rasvane kiri

* tekst -> •Esimese punkt
* tekst -> •Teine punkt
** tekst ->  •Alampunkt

# tekst ->1. Esimene punkt
## tekst ->2. Teine punkt
### tekst -> 2.1 Alampunkt

== tekst -> Suur pealkiri
=== tekst -> Keskmine pealkiri
==== tekst-> Väike pealkiri

[[URL|tekst]] -> lingi nimi

 ---- -> lisa horisontaalne joon 

tekst\\tekst -> lisa reavahetus

 

NB! Kui teksti soovitakse paigutada erinevate lõikudesse või erinevatele ridadele, tuleb kasutada vastavaid funktsioone, sest wiki-laadse funktsionaalsuse rakendamisel lisatakse kõik sisestavad sümbolid alati vaikimisi järjest ühele reale.