2) Veateated

Lisas (näit. kapitalirendi lisa) ei arvutata iseloodud ridade näitajaid. Milles probleem?

  • Kahjuks ei arvuta portaal hetkel kokku nende kirjete näitajaid, mille olete ise loonud, sest süsteem ei tea reeglite defineerimisel, mis kirjega on tegu. Palume praegusel hetkel enda sisestatud kirjete real summad ise kokku arvutada.

 

Küsimused, mis eeldavad raamatupidamislikke nõuandeid ning puudutavad kehtestatud taksonoomiat (Nt: Millisel real kajastatakse mingit teatud kirjet? Probleemid, et mõni kirje on vormidest puudu jms. Kus kajastada materiaalse põhivara lisas mahakantud põhivara ja vastavat kulumit?)

  • Registrite ja Infosüsteemide Keskus, ei ole kahjuks pädev nõustama, millisele reale või kirjele tuleb arvnäitaja kirjutada. Meie nõustame aruande koostamise ja esitamise tehnilisi küsimusi.
     
  • Materiaalse põhivara koostamise juhendi leiate siit

 

Viga süsteemis?: "lisad on täitmata", vormide valikutes on lisa valitud, kuid ei kajastu "lisades".

Kui Teile ei ole lisade osas kuvatud kohustuslikku lisa (nt "seotud osapooled"), siis soovitame liikuda aruandevormide valikusse ning vajutada "salvesta". Seejärel saate alajaotuses "lisad" vastavad vormid täita.
Kohustuslik lisa on olnud kohe alguses Teie eest valitud, kuid olete üritanud seda valikut tühistada. Uuesti salvestades ilmub lisa sisestamise võimalus.