Avaandmete korduvad küsimused

Kuidas saab äriregistri andmetega tasuta tutvuda?

E-äriregistri portaalis saab kõikide Eestis registreeritud juriidiliste isikute avalike andmetega tutvuda sama moodi nagu varem, kuid 1. oktoobrist 2022 saab seda teha teenustasuta. Portaalis on võimalik andmeid vaadata igaühel, et leida infot äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kohta.

Kodanikuna andmetega tutvumiseks ei pea e-äriregistrisse sisse logima. Lepingulised kasutajad saavad sisse logides kasutada andmete otsimiseks detailsemat päringut, API (XML) teenuseid, et äriregistri andmeid oma IT-lahendustega integreerida, ja piltlikustada juriidiliste isikute seoseid, mida pakub visualiseeritud äriregistri tööriist. (Täpsem info lepingu sõlmimise kohta)

Lisaks on loodud eraldi veebilehekülg äriregistri avaandmete allalaadimiseks masinloetavas formaadis (XML, JSON). Sama keskkond sisaldab kirjeldusi ka äriregistri API (XML) teenuste kohta. Viimased võimalused on samuti tasuta kasutamiseks (API teenuste kasutamine eeldab lepingu sõlmimist).

 

Kas kõik andmed on tasuta saadaval?

Ainsana jääb teenustasu kehtima mittetulundusühingute avalike toimikute dokumentide eest, mis võivad sisaldada eriliiki isikuandmeid; samuti andmete puhul, mida päritakse Euroopa Äriregistrist (EBR). Lepingulistel klientidel tuleb kuutasu tasuda vaid juhul, kui leping võimaldab ka e-kinnistusraamatu kasutamist.

 

Kuidas saab e-äriregistri andmeid integreerida enda IT-lahendusega?

Masinloetaval kujul andmeid on võimalik alla laadida:

  • E-äriregistri avaandmete failide lehel, kus saab alla laadida erinevaid e-äriregistri andmekomplektide faile masinloetavas XML ja JSON formaadis (sobilik nt andmebaasi alglaadimiseks ning uuendamiseks), faile uuendatakse kord ööpäevas
  • Lepingulistel kasutajatel on võimalik võtta kasutusele ning integreerida oma it-lahendustega ka erinevaid API (XML) teenuseid. Täpsem info teenuste kohta 

 

Kuidas saab andmeid alla laadida masinloetavas formaadis?

Soovitame suures koguses andmete allalaadimiseks kasutada avaandmete faile. Andmekomplektide allalaadimise eel tuleb nõustuda kasutustingimustega.

 

Millega tuleb arvestada e-äriregistri andmeid kasutades?

E-äriregistri andmete kasutamiseks tuleb nõustuda ja arvestada kõigi teenustingimustega

 

Miks on e-äriregistri andmed tasuta kättesaadavad?

Tasude kaotamise eesmärk on läbipaistvuse suurendamine ettevõtlussektoris, andmete taas- ja ristkasutamise võimaldamine ning sellest lähtuvalt uute, andmepõhiste teenuste arendamise soosimine. Seejuures on oluline välja tuua, et kõik andmekomplektid sisaldavad vaid äriregistri avalikke andmeid, mida on olnud võimalik vaadata ka varasemalt, kuid teenustasu eest.

 

 

Miks on minuga seotud andmed e-äriregistris avalikud?

Soovime rõhutada, et e-äriregistri andmed (sh juriidilise isiku aadress, kontaktid, juhatuse liikme nimi ja isikukood jne) olnud alati avalik teave, millega võib igaüks soovi korral tutvuda,

Kui juriidilise isiku kontaktidena on registrisse antud isiklikke kontaktandmeid – telefoninumber, e-posti aadress või kodune aadress –, mida ei soovita avalikult välja kuvada, soovitame andmeid kontrollida ning veenduda, et registrisse on kantud korrektsed juriidilise isiku andmed ning vajadusel korral esitada registrile avaldus kontaktandmete muutmiseks.

Loe täpsemalt avalikustamise aluste kohta: e-äriregistri andmete avalikustamine ja indekseerimine