5.8 PDF aruande laadimine või vormide laadimine

PDF-formaadis faili saavad üles laadida filiaalid, IFRS standardi kasutajad, konsolideeritud aruannete esitajad, ning krediidiasutused, kuna vormid võivad olla taksonoomiaga kehtestatust erinevad. Need ühingud saavad aruande koostada oma arvutis, mitte aruandluskeskkonnas  ja portaali kaudu PDF-formaadis failina esitada.

IFRS standardi kasutajad, konsolideeritud aruannete esitajad ning krediidiasutused saavad alates 2012. aastast aruannet esitades teha valiku: Aruande vormide täitmine, mis võimaldab süsteemis täita Eesti hea raamatupidamistava alusel koostatud vorme või PDF aruande esitamine.

Alates 2012. aastast ei saa PDF aruannet laadida likvideerimis- ja lõpparuande esitajad ning saldoandmike esitajad. Saldoandmike esitajatel on võimalik saldoandmike infosüsteemi esitatud andmed e-äriregistri portaali üle kanda.

PDF aruande lisamiseks tuleb vajutada aruande põhivaates nupule „PDF aruande laadimine“.

Järgnevalt saate lisada majandusaasta aruande failina. Leidke PDF fail  "Vali fail" nupu abil enda arvutist.

Lisatav fail peab olema PDF-formaadis ja ei tohi olla suurem kui 10MB. Juhul, kui portaal annab teate, et failiformaat on lubatust suurem, soovitame seadistada skänner nii, et ta ei salvestaks pilti väga suure resolutsiooniga.

Kui aruanne on üles laaditud, tuleb määrata ka faili tüüp ja info auditeerimise kohta.

Kui aruanne on skaneeritud ja juba sisaldab paberil allkirju, siis tuleb valida vasakpoolne või keskmine valik. Kui laaditakse üles aruanne, mis pole skaneering või ei sisalda allkirju, tuleb valida parempoolne valik ning seejärel tuleb aruanne keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Juhul kui aruandel on auditeerimise kohustus, siis võib üles laaditav fail sisaldada ka audiitori järeldusotsust, kuid aruannet saab suunata ka aruandluskeskkonnas auditeerimisele. Mittetulundusühingud võivad koos aruandega skaneerida ja esitada revisjoni komisjoni otsuse.

Andmete salvestamiseks vajutage nupule „Salvesta“ ja Teid suunatakse tagasi aruande koostamise põhivaatesse. Kui Te ei soovi andmeid salvestada, vajutage nupule „Tagasi aruande põhivaatesse“.