Riigi- ja kohalike omavalituse asutuste asutamine

Uue asutuse asutamine

1.       Autentige lehel https://ariregister.rik.ee/.

2.       Paremal üleval nurgas vajuta nuppu Sisene.

3.       Valige autentimise vahend – ID-kaart, Smart-ID või mobiil-ID.

4.       Pärast õnnestunud autentimist tuleb valida menüüribalt Avaldused - > Asutamine

5.       Avanenud vaates tuleb vajutada "Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutamine" lingil, et avaneks asutuse liigi valimise võimalus:

6.       Seejärel tuleb valida asutuse liik mida soovitakse asutada:

7. Järgnevalt saate alustada avalduse vormi täitmisega. Esmalt tuleb valida õigusliku vormi alaliik.

8. Järgmises etapis "Nimi" tuleb sisestada registreeritava asutuse nimi ning vajutada Vali. Seejärel kontrollida kas nimekuju sobib ning vajutada "Salvesta" ning "Edasi"

9   Aadressi osa täitmisel pakub süsteem kasutajale vasteid kui alustate aadressi sisestamist. Valida tuleb etteantud aadresside hulgast. Pärast aadressi sisestamist tuleb üle kontrollida ka postiindeks.

10. Järgnevalt tuleb sisestada sidevahendid. Kohustuslik on määrata e-posti aadress,  lisaks saab määrata asutuse kontakttelefoni, faksi, veebilehe aadressi.

Kui aadress ja sidevahendid on lisatud, vajutage Salvesta. Seejärel saadetakse sisestatud e-posti aadressile kinnituskiri, mis tuleb oma postkastis avada ning vajutada kinnituslingile. Kui e-post on selle lingi kaudu kinnitatud, saate liikuda "Edasi"

11. Tegevuse osas saate määrata asutuse põhitegevusala  - valides Lisa ning otsides õige tegevusala EMTAK klassifikaatorist ning seejärel kinnitage valik vajutades "Vali". Järgnevalt saate üle kontrollida majandusaasta perioodi (vaikimisi on valitud kalendriaasta) ning liikuda edasi.

12. Isikute osas tuleb kindlasti määrata asutuse esindusõiguslik isik (asutuse juht, direktor). Selleks tuleb avanevas vaates avatud "asutuse esindusõiguslik isik" all täita isikukood (mille alusel täidetakse ka lahtrid Eesnimi, Perenimi) .ning vajutage nupule lisa. Soovi korral saate lisada veel isikuid.

13.   Juhul, kui asutusel on kõrgemalseisev asutus, tuleb see määrata valides Muud rollid alt isiku lisamine ning avanevas rippmenüüs rolliks "Kõrgemalseisev asutus". Kõrgemalseisva isiku sisestamisel tuleb sisestada juriidilise isiku nimi ja registrikood. 

Lisaks on võimalik määrata ka volitatud isiku, kes edaspidi saab asutuse andmeid registris muut ja parandada (volitatud isiku määramine ei ole kohustuslik). Juhul, kui antud isik määratakse, tuleb avaldusele osas "Dokumendid" lisada digitaalallkirjastatud lisadokument – Volikiri. 

 Kui isikud on sisestatud, siis tuleb avaldusega edasi liikumiseks vajutada nuppu "Edasi"

14. Järgnevalt saate määrata asutuse asutamise aja, milleks tuleb valida vastava osa vaates "Lisa" ning kalendrist sobiv kuupäev. Antud kuupäeva all mõeldaks asutuse alguse kuupäeva, mitte asutuse alusdokumendi kuupäeva. Määratav kuupäev ei saa olla tulevikus.

15.   Raamatupidamiskohuslane osas tuleb määrata, kas asutus on või ei ole raamatupidamiskohuslane. 

Järgnevalt tuleb määrata õigusliku vormi alaliik, valik tuleb teha vastava ploki rippmenüüst ning vajutada Salvesta muudatused.

16. Dokumentide vaates tuleb lisada vajalikud alusdokumendid ning viidata Riigi Teatajas olevale alusdokumendile vajutades nupule "Lisa" ning sisestades Riigi Teatajas ilmunud dokumendi pealkirja ning kuupäeva.
Kui soovite dokumendi üles laadida, saate seda teha valides dokumendi üleslaadimise osas oma arvutist vajaliku dokumendi. Pärast üles laadimist tuleb määrata ka dokumendi liik .

17. Edasi liikudes kontrollib portaal, kas kõik kohustuslikud andmed on täidetud ning vajadusel kuvab info, mida on vaja veel täiendada või parandada.

Kui kõik on korrektne, suunatakse edasi allkirjastamise vaatesse, kus avaldusse lisatud isikud peavad avalduse digitaalselt allkirjastama. Asutuse esindusõiguslik isik avaldust allkirjastama ei pea.

18. Kui avaldus on allkirjastatud, vajutage "Edasi" , ning järgmises vaates vajutage nupule "Esita avaldus"

19.   Tartu maakohtu registriosakond menetleb avalduse 5 tööpäeva jooksul.