Töölaud

Töölaual kuvatakse lisaks allolevale ka e-arveldaja meeskonna poolt teavitused, kui on tulemas hooldused või parandused.

Samuti kuvatakse teavitus, kui on jäänud tegemata lepingu sõlmimisel e-posti aadressi kinnitamine.

Töölaua vaade koosneb:

Kohustused: kuvatakse 200 tasumata või osaliselt tasumata ostuarveid ja väljamakseid. Juhul, kui ostuarve tasumise tähtaeg on ületatud, muutub tähtaja veerus kuupäev punaseks.

Laekumata müügiarved: kuvatakse 200 laekumata või osaliselt laekumata müügiarveid. Juhul, kui laekumise tähtaeg on ületatud, muutub tähtaja veerus kuupäev punaseks.

On võimalik teha valik, kas laekumata müügiarvete all kuvatakse ebatõenäoliseks ning lootusetuks märgitud arveid. Seda on võimalik valida Seadistused > Üldised seadistused > Tarkvara seadistused > Muuda > teha valik „Kuva töölaual ebatõenäolised ja lootusetud arved“ ning salvestada.

Ülevaade: kuvatakse ülevaatlikku infot ettevõtjale oluliste näitajate kohta.

 • Uued digiarved - kuvatakse uusi sisse tulnud digiarvete arvu. Arvule vajutades suunab süsteem sissetulnud digiarvete vahelehele.
 • Sularaha kassas – kuvatakse sularahakonto hetkeseisu, detailsemalt on võimalik tutvuda Raamatupidamine -> Saldod -> sularahakonto
 • Arvelduskontod – kuvatakse arvelduskonto hetkeseisu, detailsemalt on võimalik tutvuda  Raamatupidamine -> Saldod -> arvelduskonto
 • Sidumata laekumisi – kuvatakse kõik sidumata laekumised, detailsemalt saab andmeid kätte Arveldamine -> Laekumised/Tasumised ja filtrist staatuse juures valida sidumata
 • Sidumata tasumisi - kuvatakse kõik sidumata tasumised, detailsemalt saab andmeid kätte Arveldamine -> Laekumised/Tasumised ja filtrist staatuse juures valida sidumata
 • Tasutud ettemaksed – kuvatakse kontode (1530, 1860, 1516) summat, detailsemalt on võimalik tutvuda  Raamatupidamine -> Saldod -> ja vaadata vastavaid kontosi
 • Saadud ettemaksed – kuvatakse konto 2210 summat, detailsemalt on võimalik tutvuda  Raamatupidamine -> Saldod -> ja vaadata vastavat kontot
 • Hinnapakkumisi – kuvatakse kokku summa kõikidest hinnapakkumistest
 • Omakapital/Netovara – kokku varad miinus kokku kohustused, detailsemalt on võimalik näha detailses Bilansis, kus on näha kontode põhiselt kokku varad ja kokku kohustused.
 • Registreeritud kannete arv eelnevas kuus – eelnevas kuus tehtud kannete arv, detailsemat infot on võimalik välja võtta kannetest, valida perioodiks pikem periood ja kuvatatud tulemus võtta Excelisse. Seal kuvatakse ka kande registreerimise kuupäev ehk mis kuus see kanne on koostatud. Kannete nimekirjas kuvatakse kuupäeva millise perioodi soovitakse kannet kajastada.
 • Registreeritud kannete arv jooksvas kuus – jooksvas kuus tehtud tasulised kanded

 

EMTA töötamise register:kuvatakse veateadet ainult siis, kui e-arveldajas olev töötaja ei ole EMTA TÖR-is registreeritud sama töötamise liigiga. Veateate kuvamise korral lisage töötaja lepingu andmed Personal moodulis õige tasuliigiga (personal -> isikud -> lepingu andmed).

Rahavoogude prognoos:annab ettevõtja tulevase raha liikumise kohta ülevaatliku pildi graafiku kujul

Aruanded: kuvatakse eesolevaid aruannete esitamise tähtaegu. Kui TSD või KMD on ära esitatud, siis kuvatakse järgmist kohustuse kuupäeva. Kui on esitamata, siis samal kuul kuvatakse esitamise tähtaja möödumisel kuupäeva punaselt, uue kuu saabudes kuvatakse järgmist kohustuse kuupäeva.