6. Aruande täiendamine

Aruande täiendamise vaates on Teil võimalik täiendada tiitellehte, sisestada tegevusaruannet (v.a mikroettevõtja kategooria aruandes), genereerida aruande lõplik PDF fail ning seejärel suunata aruande allkirjastamise etappi.

(kui aruande üldandmetes on tehtud valik ka ingliskeelse aruande koostamiseks, saab siin genereerida informatiivse ingliskeelse PDF faili.)

Aruande täiendamise juhendid: 

  1. Tiitelleht
  2. Tegevusaruanne
  3. Lõpliku PDF-i genereerimine