Müügiarved

Vahelehel  Andmete eksport ja import on võimalik müügiarveid alla laadida ja uusi üles laadida.

Laadi andmed Exceli failina alla“ – Andmete eksport. Vajutades nupule „Lae alla“, eksporditakse filtris välja valida müügiarved.

Laadi Exceli fail andmetega üles“ – Andmete import. Vajutades nupule „Lae üles“, saab üles laadida imporditava fail.

Imporditud müügiarved jäävad „Andmete eksport ja import“ vahelehele Imporditud müügiarved (Kinnitamata) alla „kinnitamata“ staatuses.  Seal on võimalik neid ükshaaval vaadata, muuta, kustutada ja kinnitada. Lisaks on võimalik massiliselt kinnitada, kinnitada ja arve saata või kustutada.

Nupp „Kustuta valitud“ – kustutab valitud müügiarveid

Nupp „Kinnita valitud“ – kinnitab valitud müügiarved ja lisab need müügiarve moodulisse

Nupp „Kinnita ja saada arve“ – kinnitab väljavalitud müügiarved ja saadab kliendile digiarve. Juhul, kui klient digiarveid vastu ei võta, siis saadetakse arve kliendile e-mailiga kliendi/alamkliendi e-posti aadressile, mis on märgitud „kasuta arve saatmisel“. Kirja sisuna kasutatakse seadistustes määratud teksti. Kui arvet saata ei õnnestunud, annab süsteem saatmata jäänud arve kinnitamisel vea – väljastab vastava veateate ning jätab selle arve kinnitama.

Kaks või enam sama arvenumbri (ja seeriaga) rida loetakse sisse ühe arve erinevate toote/teenuse ridadena. Imporditavas failis ei ole duplikaadi kontrolli.

Kui imporditakse sama numbriga arvet, mis on olemas, annab programm teavituse ja ei impordi selliseid arveid.

Imporditavas Exceli failis pealkirjas peavad olema:

Kohustuslik:

 • Arve tüüp – Klassifikaatorist: Müügiarve, Ettemaksuarve, Hinnapakkumine/ Sale invoice, Prepayment invoice, Quotation. Eestikeelses keskkonnas on vajalik kasutada eestikeelset nimetust, ingliskeelses keskkonnas ingliskeelseid nimetusi.
 • Arve nr - kontrollitakse vastavust vormingule
 • Klient – Registrikood. Kontrollitakse vastavust olemasolevatele klientidega
 • Arve kuupäev - Kontrollitakse vastavust vormingule
 • Käibe tekkimise kuupäev - Kontrollitakse vastavust vormingule
 • Käibe tekkimise riik - Vaikimisi EST, kontrollitakse vastavust vormingule
 • Maksetähtaeg päevades - Kohustuslik juhul, kui kliendi kaardil pole maksetähtaeg märgitud või kui imporditud tabelis pole täidetud arve nr prefix.
 • Valuuta - Vaikeväärtus EUR. (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Toote/teenuse kood - Peab vastama sisestatud tootele/teenusele baasis. (kontrollitakse vastavust sisestatud toodetele/teenustele)
 • Toote/teenuse nimetus – Nimetus arvel.
 • Kogus - kontrollitakse vastavust vormingule
 • Ühiku netohind - kontrollitakse vastavust vormingule

Mittekohustuslikud väljad:

 • Arve nr prefix - arve numbri seeria prefiks
 • Alamklient – Kliendi alamklient
 • Arvemall – näiteks Vaikimisi
 • Viivis päevas – Viivise protsent. Kui pole täidetud, kasutatakse esmalt kliendi kaardile kantud viivisemäära või selle puudumisel võetakse arve numbri seeria juures olev viivisemäär. (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Viitenumber - Kui pole täidetud, kasutatakse kliendi kaardile kantud viitenumbrit. (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Valuutakurss (kontrollitakse vastavust vormingule, EUR = 1,00)
 • Müügiarve sisaldab kutse- või ametisaladust – 0/1. (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Nõude konto – vaikimisi 1210. (kontrollitakse vastavust kontoplaanile)
 • Tasutud sularahas - 0/1 . (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Makse konto - Kui arve makstud, siis kohustuslik. (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Makse kuupäev - Kui arve makstud, siis kohustuslik. (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Lisainfo arvel - Vabatekstiväli.
 • Sisemine kommentaar - Vabatekstiväli.
 • Ühendusesisene käive - 0/1. (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Kolmnurktehingus edasimüüja - 0/1. (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Paigaldamine toimub teises liikmesriigis -  0/1. (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Ühik
 • Allahindluse protsent - Kui pole täidetud, kasutatakse olemasolul kliendi kaardi allahindluse %. (kontrollitakse vastavust vormingule)
 • Allahindluse summa
 • Tulemusüksus (projekt) - (kontrollitakse vastavust tulemusüksuste baasist)
 • Tulemusüksus (asukoht) - (kontrollitakse vastavust tulemusüksuste baasist)
 • Tulemusüksus (isik) - (kontrollitakse vastavust tulemusüksuste baasist)

Sisestatud ridade põhjal arvestab programm impordil KM, Neto kokku, KM kokku ja Kokku.

Arve tüüp

Arve nr prefix

Arve number

Klient

Alamklient

Arve kpv

Käibe tekkimise kuupäev

Käibe tekkimise riik

Müügiarve

 

1

registrikood

 

18.09.2017

18.09.2017

EST

 

Arvemall

Maksetähtaeg päevades

Viivis päevas

Viitenumber

Valuuta

Valuutakurss

Müügiarve sisaldab kutse- või ameti-saladust

Nõude konto

Tasutud sularahas

 

1

   

EUR

       

 

Makse konto

Makse kuupäev

Lisainfo arvel

Sisemine kommentaar

Ühendusesisene käive

Kolmnurktehingus edasimüüja

Paigaldamine toimub teises liikmesriigis

Toote/teenuse kood

Toote / teenuse nimetus

             

kood

nimetus

 

Kogus

Ühik

Ühiku netohind

Allahindluse protsent

Allahindluse summa

Tulemusüksus (projekt)

Tulemusüksus (asukoht)

Tulemusüksus (isik)

1,00

 

10,00