Tegelike kasusaajate andmete õigsuse kinnitamine

Kui juriidilise isiku kohta on registrile esitatud info tegelike kasusaajate andmete võimaliku ebaõigsuse kohta, kuvatakse vastav märge ka tegelike kasusaajate andmete vaates ning juriidiline isik peab 10 tööpäeva jooksul registris andmed üle kontrollima, vajadusel muutma ning andmete õigsust kinnitama.

Andmete õigsuse kinnitamiseks peab vastava juriidilise isiku esindusõiguslik isik sisenema e-äriregistri portaali eraisikuna.

Seejärel valida avalehelt "Minu töölaud" ning järgnevalt valida juriidiline isik kelle osas on esitatud tegelike kasusaajate võimalikku ebaõigsuse info ning vajutada selle juriidilise isiku nimele (või nupule "Muuda andmeid").

ekraanipilt2

 

Tegelike kasusaajate andmeid saab kontrollida avanevas töövaates "Tegelikud kasusaajad" plokis. Samas plokis kuvatakse ka infot, kui juriidilise isiku kohta on esitatud tegelike kasusaajate lahknevuse märge.

2

Kui andmed vajavad täiendamist, tuleb vajutada nupule "Muuda andmeid"

Kui tegelike kasusaajate andmed nimekirjas on muudetud või kontrollitud ning korrektsed, tuleb vajutada nupule "Kinnita õigsust"