5.7 Aruande XBRL vormingus faili laadimine

Portaalis saavad aruande andmeid sisaldava XBRL faili üles laadida äriühingud, MTÜ-d ja SA-d, kelle aruandeperiood algab 1. jaanuar 2009 või hiljem. XBRL faili üles laadimise eelduseks on see, et fail on loodud ühingu poolt kasutatava raamatupidamistarkvara poolt. Andmete vormidesse käsitsi sisestamise asemel saab need seeläbi raamatupidamisprogrammist aruandluskeskkonda importida. Selleks on tarvis raamatupidamisprogrammis genereerida xbrl-formaadis fail.

XBRL/XML vormingus aruandefaili lisamiseks klikkige aruande põhivaates nupule „XBRL laadimine“.

Avaneb faili laadimise vorm, kus kuvatakse eelmise aruandefaili laadija info, kui süsteemi on eelnevalt juba mõni fail lisatud. Samuti on Teil võimalik alla laadida enda arvutisse hetkeseisuga XBRL formaadis aruandefail, kus on antud hetkel aruandevormidesse sisestatud andmed. Selleks vajutage lingile „tõmba fail“.

Nupu "Sirvi" abil leidke enda arvutist raamatupidamisprogrammi poolt genereeritud aruandefail ja laadige see keskkonda üles laadida. Kui fail on valitud, klikkige nupul „Salvesta“.

NB! Aruandefaili laadimine tühistab kõik varem vormisse sisestatud andmed! See tähendab, et kui olete eelnevalt mõne vormi valinud ja andmetega täitnud, siis pärast faili laadimist need andmed kustutatakse.

Kui fail on lisatud või Te faili siiski üles laadida ei soovi, klikkige „Tagasi aruande põhivaatesse“.

Pärast faili salvestamist on Teil võimalik valida põhiaruannete ja lisade vormid. Kui vormid on valitud, siis saate vaadata andmetega täidetud aruandeid, teha soovi korral muudatusi ning täiendada.