11. Esitatavate aruannete vaatamine ja aruande esitamise jätkamine

Esitatavate aruannete vaates on aruanded kuvatud kahes osas.

Esimeses osas on nimekiri aruannetest, millega on alustatud, kuid mis ei ole veel registrile esitatud. Aruande oleku kirjeldused:

  • „Esitamine pooleli“ – aruande koostamisega ollakse esimeses etapis;
  • „Kontrollitud“ - põhiaruanded ja lisad on täidetud, aruanne on suunatud teise etappi „aruande täiendamine“;
  • „Allkirjastamisel“ – aruanne on koostatud ja suunatud allkirjastamisele;
  • „Ootab auditeerimist“ – aruanne on kõigi juhatuse liikmete poolt allkirjastatud ja suunatud auditeerimisele;
  • „Auditeeritud“ – audiitor on järeldusotsuse lisanud ja digitaalallkirja andnud;
  • „Audiitori järeldusotsus tagasi võetud“ – audiitor on eelnevalt lisatud järeldusotsuse tagasi võtnud.

Poolelioleva aruandega saate tutvuda või aruande esitamisega jätkata vajutades rea lõpus viitele "vaata". Poolelioleva aruande saate kustutada vajutades rea lõpus viitele „kustuta“.

Teises osas „Esitatud aruanded“ on nimekiri aruannetest, mis on juba registrile esitatud ja mida muuta ei saa (muutmiseks tuleb esitada uus - kordusaruanne). Esitatud aruandega saate tutvuda vajutades rea lõpus viitele „vaata“.