Kliendid/Tarnijad

Kliendi/tarnija moodulis on näha kahte vahelehte: aktiivsed ja mitteaktiivsed kliendid/tarnijad.

Aktiivsete klientide ja tarnijate vahelehel saab lisada uusi kliente, tarnijaid, täiendada, muuta nende andmeid ning muuta mitteaktiivseks.

Mitteaktiivsete klientide ja tarnijate vahelehel saab muuta kliente/tarnijaid aktiivseks või kustutada. Selleks tuleb avada mitteaktiivne klient/tarnija ja vajutada nuppu „muuda aktiivseks“ või „kustuta klient“. Juhul, kui kliendi/tarnijaga on seotuid tehinguid, ei ole võimalik teda mitteaktiivsete klientide hulgast kustutada. Kustutatud klienti/tarnijat ei ole võimalik taastada. Mitteaktiivseks soovitame muuta klienti või tarnijat sel juhul, kui temaga enam koostööd ei tehta (arveid ei väljastata), sest mitteaktiivseid kliente ja tarnijaid ei kuvata arvete koostamisel klientide/tarnijate valikusse.

Klienti/tarnijat on võimalik otsida ja sorteerida. Otsida on võimalik klienti/tarnijat nimetuse, registrikoodi ja aadressi järgi.  

Sorteerida on võimalik nimetuse, registrikoodi, aadressi, e-maili, kontakttelefoni, tunnuse - kas on klient ja kas on tarnija - järgi.

Uut klienti on võimalik lisada, kui valida programmi menüüst Arveldamine > Kliendid/tarnijad> Lisa uus klient/tarnija

Avanenud aknas on:

 • On klient – tehes siia märke, näidatakse kliendi nime ainult müügiarvetel
 • On tarnija – tehes siia märke, näidatakse tarnija nime ainult ostuarvetel
 •  Füüsiline isik – klient või tarnija on eraisik
 • Juriidiline isik – klient või tarnija on ettevõtja/ühing. Antud valikuga on registrikoodi sisestamine kohustuslik
 • Registrikoodi/isikukoodi riik– kui riigiks on valitud Eesti ja on valitud „Juriidiline isik“, siis on registrikood kohustuslik, teise riigi valiku puhul ei pea registrikoodi sisestama.
 • Nimetus – kliendi/tarnija nimi
 • Kaubamärk - saab kirjutada kliendi kaubamärgi, alternatiivse või endise nime. Kui lahter on täidetud, kuvatakse kõikides nimekirjades kliendi nime järel sulgudes ka alternatiivne nimi.
 • Registrikood/isikukood – kliendi/tarnija isikukood või registrikood. Valides kliendi/tarnija juriidiliseks isikuks, kes on registreeritud Eestis, tekib võimalus laadida andmeid äriregistrist. Erand on riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste puhul - nende asutuste puhul puudub võimalus laadida andmeid äriregistrist, kuna antud andmeid hoitakse Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse kliendiks/tarnijaks lisamiseks tuleb täita käsitsi kõik lahtrid.
 • Juriidiline aadress – registrisse kantud juriidiline aadress
 • Postiaadress – kliendi/tarnija kontaktaadress
 • Ostuarvetes vaikimisi valitav konto – tarnija puhul tuleb teha konto valik rippmenüüst.
 • Kommentaar – siia on võimalik lisada täiendavat infot kliendi või tarnija kohta. Kuvatakse ettevõttesiseselt nimekirjades punase hüüumärgiga kliendi/tarnija nime järel. 
 • E-mail – kontakt e-maili aadress, „Kasuta arve saatmisel“ valiku tegemisel lisatakse müügiarve e-mailiga saatmisel see e-mail kliendi e-posti aadressiks
 • Raamatupidamise e-mail – siia saab lisada arvete saatmise jaoks teise e-maili aadressi. „Kasuta arve saatmisel“ valiku tegemisel lisatakse müügiarve e-mailiga saatmisel see e-mail kliendi e-posti aadressiks
 • Käibe tekkimise riik – riik, kus tekib käive
 • Kontaktisik
 • Kontakttelefon 
 • Makse saaja nimetus pangas – Sisesta, kui makse saaja erineb kliendist/tarnijast
 • Arveldusarve nr pangas – vajalik täita maksekorralduste automaatseks koostamiseks 
 • Ostuarvete viitenumber – ostuarvetele lisatav viitenumber. Siia saab viitenumbri sisestada juhul, kui tarnija arvetega seotud viitenumber on kõikidel arvetel sama. Juhul, kui igal arvel on erinev viitenumber, tuleb viitenumber sisestada ostuarve lisamisel.
 • Müügiarvete viitenumber – müügiarvetele lisatav viitenumber. Soovitav lisada automaatseteks sidumisteks. Siia sisestatud viitenumber ilmub automaatselt müügiarvetele
 • Maksetähtaeg müügiarvetel (päevades) – siin märgitud maksetähtaega näidatakse müügiarvetel
 • Viivisemäär müügiarvetel (% päevas) – siin märgitud viivisemäära % näidatakse müügiarvetel
 • KMKR number – võimalik lisada kliendi/tarnija KMKR number

 

Klientide/tarnijate vaade jaguneb kaheks vaheleheks: kliendi detailandmed ja kliendiga seotud kanded.

Kliendi detailandmete vahelehes on võimalik kliendi andmeid muuta ja muuta mitteaktiivseks. Vaates on kuvatud:

 • Kliendi andmed – kuvatakse kliendi/tarnija üldandmed
 • Alamkliendid/Tegevuskohad - kuvatakse kliendile lisatud alamklient, kui vastav funktsionaalsus on seadistustes aktiveeritud
 • Saldod – antud kliendi/tarnijaga seotud kontode saldod
 • Saldokinnitused – koostatud saldokinnitused. Siin on võimalik ka lisada saldokinnitust, vajutades nupule „Lisa saldokinnitus“
 • Tasumised/laekumised – kõik tasumised ja laekumised, mis on kliendi/tarnijaga seotud
 • Ostuarved – kõik ostuarved, mis on kliendi/tarnijaga seotud
 • Müügiarved – kõik müügiarved, mis on kliendi/tarnijaga seotud

Alamkliendid/Tegevuskohad

Kliendi kaardil saab vajadusel lisada ka alamkliendi vajutades "Lisa alamklient". Eelnevalt tuleb vastav funktsionaalsus aktiveerida: Seadistused > üldised seadistused > tarkvara seadistused > alamklientide funktsionaalsus aktiveeritud.

Ühe juriidilise isiku erinevaid tegevuskohti saab kajastada asukohtade kaupa alamklientidena. Igale alamkliendile saab lisada oma nime, aadressi, kontaktisiku, raamatupidamise ja e-arve e-posti jne. Alamkliendi andmeid saab kasutada teistes tarkvara moodulites, näiteks arvetes.

Kliendiga seotud kannete vaates on näha kõik raamatupidamislikud kanded, mis on seotud antud kliendi/tarnijaga.