3. Audiitori määramine ja eemaldamine

Vandeaudiitori määramiseks peab juhatuse liige olema äriregistrisse kantud isikukoodiga, vastasel juhul talle ei kuvata „Audiitorettevõtja/vandeaudiitori määramise“ osas endaga seotud juriidilise isiku nime. Vandeaudiitorit ei saa määrata sisestaja ega prokurist
NB! Informatsiooni, kuidas välismaalane saab audiitori määrata, leiate peatükist 13.

Vandeaudiitori saab lisada enne andmete täitmist (et ta saaks soovi korral ka aruande koostamisprotsessi jälgida), koostamise ajal või ka alles siis, kui kõik esindusõiguslikud isikud on oma allkirjad aruandele andnud. Vandeaudiitoriks on tehniliselt võimalik lisada ka äriregistris audiitoriks märgitud isikust erineva vandeaudiitori. Vandeaudiitori määramisega aruandluskeskkonnas pole tegemist audiitori määramisega juriidilises tähenduses, vaid vandeaudiitorile juurdepääsuõiguse andmisega, et oleks võimalik lisada vandeaudiitori aruanne ja anda kinnitus.

Ühe ühingu puhul saab lisada ka mitu vandeaudiitorit.  Mitme vandeaudiitori määramine võib olla vajalik näiteks juhul, kui üks vandeaudiitoritest, sisestab vandeaudiitori aruande ning teine vandeaudiitor allkirjastab. Vandeaudiitori aruande saab aruandluskeskkonnas allkirjastada vaid see vandeaudiitor, kes on audiitorühingu esindusõiguslik isik.

Soovi korral saab vandeaudiitor lisada ka omakorda audiitorsisestaja, kes saab aruande sisestada.

Vandeaudiitori lisamiseks valige „Audiitorettevõtja/vandeaudiitori määramise“ osa.

a

 

Seejärel vajutage „Lisa uus vandeaudiitor/audiitorettevõtja“.

a

 

Avaneval vormil sisestage esmalt väljale „Audiitorühingu nimi“ audiitorühingu nime kolm esimest tähte, seejärel valige valikust soovitud nimi ning vajutage ühingu nimele.

Järgnevalt tuleb sisestada vandeaudiitori nimest vähemalt kolm esimest tähte, avanevast nimekirjast valida sobiv nimi ja vajutada selle nime peal.

Kui vandeaudiitori nimi on sisestatud valige ettevõtjate nimekirjast ettevõtja(-d), kelle aruannete auditeerimise õigust soovite antud vandeaudiitorile anda ning vajutage nime peale. Mitme ettevõtja korraga valimiseks hoidke hiirekliki tegemisel all klaviatuuril „Ctrl“ klahvi.

a

Salvestage valik ja Teid suunatakse tagasi registreeritud audiitorettevõtjate loetelusse. Kui Te ei soovi siiski valitud vandeaudiitorit salvestada, vajutage nupule „Tagasi“ .

Vandeaudiitorile juurdepääsuõiguse andmisest teavitatakse audiitorit e-posti teel. Vastavasisuline teade saadetakse audiitori eesti.ee e-posti aadressile. Vandeaudiitor peab portaalis talle antud juurdepääsuõiguse aktsepteerima või tagasi lükkama.

NB! Vandeaudiitori juurdepääsuõiguse aktsepteerimise kohta saate lugeda peatükist 8.

Lisatud vandeaudiitorite andmete nägemiseks valige „Audiitorettevõtja/vandeaudiitori määramise“ osa. Teile kuvatakse registreeritud vandeaudiitorite loetelu koos seotud ettevõtjate andmetega ja seoste olekutega. Iga seos võib olla ühes järgmistest olekutest:
• „Aktiivne“ – vandeaudiitor on juurdepääsuõiguse aktsepteerinud;
• „Ootab kinnitust audiitorilt“ – vandeaudiitor ei ole juurdepääsuõigust veel aktsepteerinud;
• „Tagasi lükatud audiitori poolt“ – vandeaudiitor on juurdepääsõiguse tagasi lükanud.

Seose eemaldamine

Juhatuse liige saab vandeaudiitorilt juurdepääsuõiguse eemaldada, vajutades "Vandeaudiitori määramine" lehel Registreeritud vandeaudiitor/audiitorettevõtja all vastava ettevõtja rea lõpus olevale lingile „Eemalda“.

Vandeaudiitor saab ka ise talle antud juurdepääsuõiguse eemaldada. Selleks tuleb lehel "Vandeaudiitori määramine" vajutada Aktsepteeritud seoste all vastava ettevõtja rea lõpus olevale lingile "eemalda seos"