Osaühingu kapitali muutmise avaldus

E-äriregistris kapitali muutmiseks tuleb alustada muutmiskande avaldust. (Kapitali ei saa muuta, kui osaühing on asutatud kohese sissemakseta ning kapitali sissemakset pole veel tehtud).

Kapitali osas saab kõigepealt sisestada uue kapitali info.

kapital1Kapitali suurendamisel tuleb sisestada uus kapital, seejärel saab teha valikud, kas kapital suurendatakse omakapitali arvelt, kas tegu on kapitali üheaegse vähendamise ja suurendamisega, kas tegu on tingimusliku kapitali suurendamisega.

kapital2

 

Kapitali vähendamisel tuleb sisestada uus kapital, , kas tegu on kapitali üheaegse vähendamise ja suurendamisega.

kapital3

Kapitali üheaegsel vähendamisel  ja suurendamisel tuleb kapitali osas teha vastav märge koos kuupäevaga, millal otsus selleks vastu võeti.

kapital4

Järgnevalt tuleb üle vaadata osanike ja osade suuruste info ning teha vajalikud muudatused:

  • Kapitali suurendamise korral saab osade suurust suurendada vajutades vastava osaniku rea lõpus nupule "Muuda" samuti saab osa/osanikke lisada vajutades lingile "Lisa osanik"
  • Kapitali vähendamisel saab osade suurust vähendada vajutades vastava osaniku rea lõpus nupule "Muuda" samuti saab osa/osanikke kustutada, vajutades lingile "Kustuta"
  • Kapitali samaaegsel vähendamisel ja suurendamisel on võimalik osade suurust vähendada/osanikke kustutada ning seejärel osade suurust suurendada/lisada uued, uutele osanikele kuuluvad osad.

Juhime tähelepanu, et kõik kapitali muutmise toimingud peavad olema kooskõlas kehtiva seadusandlusega (sh on oluline jälgida näiteks vajalike häälte arvu otsuste tegemiseks, teatud juhtudel Ametlikes teadaannetes info avalikustamise kohustust jne). 

NB! Osade võõrandamise tehinguteks (kui osaühing pole loobunud osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu vorminõudest) tuleb pöörduda notari poole.
Täpsemalt saate lugeda siit

 

Põhikirja vaates tuleb kapitali suurendamisel või vähendamisel teha samuti muudatus, et põhikiri kajastaks korrektset kapitali. Selleks tuleb esmalt minna Põhikirja vaatesse ning vajutada "Muuda" lingile.

kapital5

 

Kui OÜ kasutab süsteemis genereeritud tüüppõhikirja malli, uuendatakse kapitali summa andmetes automaatselt (soovi korral võib aga uue põhikirja ka ise koostada ning selle süsteemis üles laadida, valides Põhikirja muutmise vaate alguses valiku "Laadi põhikiri") ning tuleb vaid põhikiri üle vaadata ning lehe lõpus vajutada nupule. "Kontrolli põhikirja"

kapital6

 

Järgnevalt tuleb edasi liikuda Dokumentide osasse, kus tuleb lisada kõik vajalikud lisa/alusdokumendid (nt organi otsus kapitali ja põhikirja muutmise kohta).

kapital7

 

Järgnevalt tuleb liikuda edasi "Avalduse kinnitamine" etappi ning allkirjastada avaldus. Kui osaühingul ei ole esindusõiguse erisusi, tuleb avaldus allkirjastada digitaalselt vähemalt ühe juhatuse liikme poolt. 

Selleks tuleb avalduse kinnitamise lehe allosas vajutada nupule "Allkirjasta".

kapital8

 

 

Seejärel suunatakse teid allkirjastamise lehele, kus mõne hetke pärast küsitakse kasutajalt allkirjastamiseks PIN2 koodi.

.

 

Pärast koodi sisestamist allkirjastatakse dokument. Kui kõik vajalikud allkirjad on antud, liikuge edasi. 

Seejärel tuleb tasuda riigilõiv 25 eurot. Riigilõivu tasumisel on võimalik valida, kas tasuda riigilõiv portaalis pangalingi kaudu või teha ülekanne väljaspool e-äriregistri portaali kasutades selleks etteantud makserekvisiite ning unikaalset viitenumbrit.

.

 

Pangalingi kaudu tehtud riigilõivu makse info jõuab süsteemi automaatselt. Väljaspool portaali tehtud riigilõivu laekumine võib jõuda viitega. Soovi korral saate teha märke "Esita avaldus pärast riigilõivu laekumist automaatselt", et süsteem riigilõivu makse kohalejõudmisel avalduse kohe ka registrile esitaks. 

Kui seda märget ei ole tehtud, tuleb pärast riigilõivu laekumist vajutada nupule "Esita avaldus"

.

 

Pärast avalduse esitamist kuvatakse teile informatsiooni esitatud avalduse kohta ning ka menetluse tähtaega, mis kuupäevaks registripidaja avalduse üle vaatab ja registris muudatused teeb või osaühingut avalduse täiendamise vajadusest informeerib.

Kui esitatud avaldust on vaja muuta, siis saate seda teha, kuni registripidaja on uuendused registrisse kandnud. Täpsemad juhised esitatud avalduse muutmiseks.