Kreedit müügiarve sisestamine

Kinnitatud müügiarve puhul on võimalik luua kreeditarvet tehes lahti müügiarve (vajutades arve nime peale) ning seal vajutades nuppu „Loo kreeditarve“. Arve tüüp, välimuse mall, klient ning käibe tekkimise riik on automaatselt täidetud väljad ja neid muuta ei saa, ülejäänud lahtrid on muudetavad. Kreeditarveid saab ühe müügiarve kohta koostada vastavalt vajadusele mitu, kuid nende summad ega toote/teenuse kogused ei saa olla kokku suuremad kui esialgsel müügiarvel.

Kreedit müügiarvet saab luua nii tasumata, osaliselt tasutud kui ka tasutud arve kohta.

  • Kreeditarve luuakse tasumata müügiarve kohta – loodud kreeditarve kinnitamisel vähendatakse esialgsel müügiarvel olevaid tasumisele kuuluvaid summasid ning müügiarvega seotud raamatupidamislike kontode saldosid.
  • Kreeditarve luuakse osaliselt tasutud müügiarve kohta – siin on mitu võimalust:
    • Kreeditarve summa on väiksem, kui arve tasumata jääk – sellisel juhul tehakse kreeditmüügiarvet vastavalt vajavale summale. Kinnitamisel vähendatakse vastava müügiarve summat kreeditarve summa võrra (nõude konto on kasutusel arve kinnitamisel).
    • Kreeditarve summa on sama, kui arve tasumata jääk – sellisel juhul kreeditmüügiarve koostamisel on vaja muuta summat vastavalt puudu olevale summale. Kinnitamisel märgitakse nii arve kui ka kreeditarve laekunuks (nõude konto on kasutusel arve kinnitamisel).
    • Kreeditarve tehakse suuremale summale kui laekumata osa – sellisel juhul kreeditmüügiarve koostamisel on nõude konto automaatselt muudetud kohustuse kontoks 2310 võlad tarnijatele. Sellist kreeditmüügiarvet on vaja tasaarveldada Tasaarveldamise moodulis. Tasaarvelduses on vaja sisestada see summa mida kajastatakse müügiarvel laekumata osana et nõuet kohustusega katta. Kreedit poolel valitakse kreeditmüügiarve ja Deebet poolel valitakse müügiarve. Peale kinnitamist on müügiarve moodulis näha et kreeditmüügiarvel on laekumata osa, mida tuleb tasaarveldada kliendi ettemaksuks (kontole 2210) mida järgneva kliendi arve puhul oleks võimalik ära kasutada või kliendi kaardilt ettemaksu kliendile tagastada.
  • Kreeditarve luuakse juba eelnevalt tasutud müügiarve kohta – juhul, kui müügiarve on juba tasutud ning kreeditarve koostamisega tekib vajadus summa kliendile tagasi maksta, siis tuleb arveldamise moodulis tasumiste/laekumiste alt koostada tasumine (panga väljavõtte importimisel koostatakse see automaatselt). Tasumine seotakse kreeditarvega. Võib jääda ka vastav summa kliendilt ettemaksuks. 

Kui kliendi enamtasutud summa jääb ettemakseks, siis laekumise sidumisel tuleb „laekumiste seoste“ all siduda laekumise summa ostjate ettemakse kontoga. Edaspidi on võimalik peale uue müügiarve koostamist see ettemakse tasaarveldada, selleks tuleb koostada kliendile uus müügiarve, salvestada ja kinnitada ning siduda see ettemakse kontoga läbi tasaarveldamise mooduli > arveldamine > tasaarveldus. Ühelt poolt tuleb valida 2210 ostjate ettemakse konto, teiselt poolt koostatud müügiarve ning salvestada ja kinnitada tehing. Sellega vähendatakse ostjate ettemaksu ning muudetakse müügiarve tasutuks.

Juhul, kui klient ei soovi enammakstud raha jätta ettemaksuks, on võimalik see talle tarkvaras tagastada läbi kliendi andmete kaardi. Selleks tuleb minna Arveldamine > kliendid/tarnijad> vajutate kliendi nime peale, vajutate lõigus „Saldod“ nuppu „Tagasta ettemaks“ ning siis koostatakse maksekorralduste moodulisse ettemaksu tagastamise maksekorraldus, mille saate edasi laadida panka ning tasuda.

Peale maksekorralduse tasumist pangas tuleb laadida panga väljavõte või lisada käsitsi vastav tasumine tasumiste/laekumiste moodulisse ning vastav tasumine tuleks siduda 2210 Ostjate ettemaksed. Antud konto ei ole vaikimisi tasumiste alt valitav, kuid seda on võimalik aktiivseks teha kontoplaani halduses.