Ostuarve tasutuks märkimine

Ostuarvet on võimalik märkida tasutuks:

•      Arve peal – „märgi makstuks“ aktiveerimisel avanevad read „makse konto“ ja „makse kuupäev“. Makse konto alt on võimalik valida kassa, ettemaksu ja aruandvate isikute konto vahel. Juhul, kui soovitakse valida tasutuks pangakonto kaudu, on vaja see valik eelnevalt aktiveerida seadistuste alt. Seadistused > üldised seadistused > tarkvara seadistused > muuda > teha linnuke „Arvete pangaülekandega makstuks märkimine lubatud“ ning salvestada. Selle valiku märkimisel tuleb arvestada, et panga väljavõtte e-arveldajasse importimisel laetakse sisse kõik read ning juhul, kui arve on tasutud pangast ja märgitud tasutuks otse ostuarve pealt, tuleb vastav tasumise rida tasumiste moodulist kustutada

•      Panga väljavõtte üleslaadimisega – Alammoodulis „Laekumised/Tasumised“ all on võimalik üles laadida panga väljavõte. E-arveldaja seob võimalusel ostuarve ning tasumise automaatselt ise, kui aga ostuarve ning tasumine ei ole automaatselt seotud, jääb tasumine sidumata staatusesse ning see tuleb siduda käsitsi. Selleks tuleb sidumata tasumine avada, valida tasumise seoste alt vastav ostuarve või sobiv kulukonto ning salvestada ja kinnitada.

•      Juhul, kui pangaväljavõtet ei impordita, tuleb tasumine lisada laekumiste/tasumiste moodulis käsitsi vajutades nupule „Lisa käsitsi“. Avanenud aknas täidetakse kohustuslikud andmed ära ja peale „Salvesta“ nupu vajutamist avaneb järgmine aken, kus on võimalik valida kinnitatud ostuarveid.

•      Kui on vaja tasaarveldada kreeditostuarvega – seda saab teha tasaarvelduse moodulis.