e-residendile

Üldinfoga e-residentsuse kohta saate tutvude e-Residentsuse portaalis (ingliskeelne portaal)

 

E-residendi sidumine olemasoleva ühinguga

Süsteem kuvab e-residendile temaga seotud ühinguid vaid siis, kui ühingu registrikaardile on kantud e-residendi isikukood.

Kui isikukood puudub, on võimalik andmeid korrigeerida e-äriregistri portaalis. Isikukoodi lisamine sünniaja asemele on riigilõivuvaba toiming.

Isikukoodi lisamiseks on e-residendil võimalik e-äriregistri portaalis koostada avaldus enda sidumiseks juriilise isikuga. Selleks peab e-resident sisenema e-äriregistrisse kasutades oma e-residendi kaarti. "Minu ettevõtmised" juures vahelehel "Ettevõtjaga sidumine", saab teha valiku eelpakutud juriidiliste isikute hulgast või leida õige ühing kasutades otsingut.

Ettevõtjaga sidumiseks valige endaga seotud ühing ning vajutage rea lõpus olevat "Seo" nuppu. Seejärel suunatakse edasi avalduse koostamise vaatesse.

Avalduse esimeses etapis peate ära märkima isikud, kelle kohta soovite enda sidumise ettevõtjaga kandeavalduse esitada.

Kui isikud on valitud ning automaatselt genereeritud avaldus korrektne, siis esitamiseks peab e-resident avalduse allkirjastama digitaalselt (Kinnitades allkirja PIN2 sisestamisega). Seejärel vaatab registripidaja avalduse üle ning sobivusel teeb registrisse vastava kande. Kui esitatud avalduses esineb kande tegemist takistavaid puuduseid, teavitab registripidaja sellest määrusega ning annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Kui portaal kuvab avalehel ettevõtjaga sidumise osas ettevõtjaid, mis pole Teiega seotud, saate need nimekirjast eemaldada kasutades rea lõpus olevat nuppu "Eemalda".

Kui kõik vajalikud sidumised on tehtud, saab ettevõtjaga sidumise osa peita vajutades nupule "Peida funktsionaalsus".