Andmekaitsespetsialisti muutmine

E-äriregistrisse sisse logides on juriidilise isiku esindusõiguslikul isikul võimalik esitada määratud andmekaitsespetsialisti andmed.

Selleks vajutage avalehel nupule "Minu töölaud"

 

töölaua vaade

Seejärel vajutage juriidilise isiku nimele, mille andmekaitsespetsialisti andmed soovite esitada.

 töölaua vaade

Avaneval lehel on jaotis Andmekaitsespetsialist, mille all kuvatakse esitatud andmed.  Uue andmekaitsespetsialisti lisamiseks vajutage nupule "Lisa andmekaitsespetsialist".

andmekaitsespetsialisti lisamine

Uue andmekaitsespetsialisti lisamise vaates valige rippmenüüst andmekaitsespetsialisti liik. Andmekaitsespetsialist võib olla juriidiline isik või füüsiline isik. 

Füüsilise isiku kohta tuleb esitada ees- ja perenimi, isikukood ja isikukoodi riik või välisriigi kodaniku sünniaeg ja kodakondsus (mõlemad lahtrid on kohustuslikud).

 

Juriidilise isiku kohta tuleb esitada ärinimi, registrikood ja registrikoodi riik. 

 

Edasi saate esitada volituste kehtimise algus- ja lõppkuupäeva. Kuupäevad ei saa olla minevikus. Volituste kehtimise tähtajaks on vaikimisi määratud „tähtajatu“. Seda saab saab soovi korral muuta kalendri funktsionaalsuse kasutamisel.

Sidevahenditest on kohustuslik on lisada e-posti aadress. Esitatud sidevahendeid peab olema vähemalt üks, kuid mitte enam kui viis. "Lisa kontakt" nupule vajutades avanevast rippmenüüst saate valida kolme liigi vahel: elektronposti aadress, Interneti WWW aadress ja telefon. 

Lõpetuseks vajutage nupule „Salvesta“. 

 


Varem määratud andmekaitsespetsialisti real on valikus esitatud andmete muutmine ja andmekaitsespetsialisti eemaldamine. Andmekaitsespetsialisti volituste kehtimise aja saab lõpetada kasutades nuppu „Lõpeta kehtivus“. Muudatuse tegemiseks valige muudetava andmekaitsespetsialisti real „Muuda". 

 

Muutmise vaates on võimalik sisestada andmetes soovitud muudatused. Lisatud kuupäevad ei saa olla minevikus. 

Sidevahendite lisamiseks vajutage "Lisa kontakt" ning valige rippmenüüst kolme liigi vahel: elektronposti aadress, Interneti WWW aadress ja telefon. Seejärel sisestage kontaktandmed. Kohustuslik on lisada vähemalt e-posti aadress. Esitatud kontaktandmeid peab olema vähemalt üks, kuid mitte enam kui viis.

Kui olete teatanud kahest määratud andmekaitsespetsialistist, siis tuleb jälgida, et nende volituste kuupäevad ei kattu. 

Lõpetuseks vajutage nupule „Salvesta“.