5.9 Sidevahendite lisamine, muutmine ja kustutamine

Uue aruande  loomisel kuvatakse sidevahendite osas kõik registriandmetes olevad ühingu sidevahendid.

Aruande esitamiseks peab sidevahendite osas kindlasti olema sisestatud e-posti aadress. Antud e-posti aadrsissele saadetakse ka kinnitus aruande esitamise kohta. Juhul, kui lisatakse mitu e-posti aadressi, saadetakse teavitus kõigile aadressidele.

Vastavalt äriseadustikule saab äriühingu sidevahendiks lisad vaid ühe e-posti aadressi.

Uue sidevahendi lisamiseks klikkige aruande põhivaates viitele „Lisa uus sidevahend“. Avaneval vormil valige sidevahendi liik, mida lisada soovite.

Pärast liigi valimist sisestage sidevahendi andmed väljale „sisu“. Sidevahendi salvestamiseks vajutage „Salvesta“. Kui Te siiski ei soovi antud hetkel sidevahendit lisada, vajutage„Tagasi aruande põhivaatesse“.

E-posti aadressi sisestamisel on võimalik ka teha märge, et antud aadress kantaks registrisse ühingu sidevahendina. Antud e-postile saadetakse ka kinnituskiri, mille e-posti aadressi omanik peab oma postkastis avama ning vajutama kirjas märgitud kinnituslingile. (Kui e-posti aadress ei ole enne aruande esitamist sel moel kinnitatud, ei kanta seda registris ühingu sidevahendite hulka.)

Konkreetse e-posti aadressi kinnitamise staatust on võimalik kontrollida aruande põhivaates sidevahendite all. Vajadusel saab kinnituskirja uuesti antud e-postile kinnitamiseks saata.

Juba sisestatud sidevahendi või postiaadressi andmete muutmiseks klikkige aruande põhivaates sidevahendite nimekirjas antud rea lõpus viitele „muuda“.

Sidevahendi kustutamiseks klikkige aruande põhivaates sidevahendite nimekirjas viitele „kustuta“.