7.2 Kinnitamine

Aruande kinnitamisel annab süsteem üleslaetava dokumendi liigi osas kaks võimalust:

1. Valides rippmenüüst „Laen üles terve skaneeritud paberaruande“, tuleb süsteemis genereeritud lõplik PDF aruanne välja printida ja juhatuse liikmed annavad allkirjad  ning märgivad aruande lõpetamise kuupäeva paberaruandele (nt allkirjalehele). Pärast allkirjastamist ja kuupäeva märkimist tuleb kogu paberaruanne skaneerida ning PDF formaadis taas süsteemi üles laadida.

Laadi alla allkirjalehe näidis

PDF-formaadis faili saab aruandluskeskkonda üles laadida „Vali fail“ ning vajutades nupule "Sirvi" ("Browse").

Pärast faili lisamist tuleb määrata faili tüüp ja auditeeritus. Audiitori järeldusotsuse lisamiseks on keskkonnas kaks võimalust. Kui aruanne allkirjastatakse paberil ning audiitor soovib järeldusotsuse esitada paberil, siis saab esitada need koos ühe PDF-failina. Teine võimalus on lisada ainult allkirjastatud majandusaasta aruanne failina ning audiitor lisab järeldusotsuse ja kinnituse portaalis enne aruande esitamist.

2. Kui aga valite aruande kinnitamisel „Laen üles skaneeritud allkirjalehe“, tuleb üles laadida vaid juhatuse liikmete poolt paberkandjal allkirjastatud ning seejärel skaneeritud PDF formaadis allkirjadeleht. Allkirjadelehel peab olema märgitud ka aruande lõpetamise kuupäev (kuupäev, mil tegevjuht kiitis majandusaasta aruande heaks).

Laadi alla allkirjalehe näidis

Aruanne tuleb allkirjastada vähemalt ühe juhatuse liikme poolt (eeldusel, et ühingul puuduvad esindusõiguste erisused)

Üleslaaditav aruanne/allkirjadeleht peab olema skaneering paberaruandest/allkirjadelehest ja sisaldama kõiki vajalikke allkirju ning aruande lõpetamise kuupäeva.

Kui üleslaaditav aruanne sisaldab vandeaudiitori aruannet, tuleb täita lisaks info vandeaudiitori ning vandeaudiitori aruande allkirjastamise kohta.
Kõikide kuvatud veergude täitmine on üleslaadimisel kohustuslik.

Pärast aruandefaili lisamist, faili tüübi ja auditeerituse määramist tuleb vajutada „Salvesta“.

Seejärel tuleb ka süsteemis märkida vastavasse lahtrisse aruande lõpetamise kuupäev ning see salvestada.

Kui kuupäev on märgitud, annab aruande esitaja kinnituse vajutades „Lisa minu kinnitus“. (Tegemist on isiku tuvastamisega, mitte digitaalallkirja andmisega.)

Seejärel avaneb vorm, kuhu on võimalik sisestada roll, kes aruande kinnitab (nt raamatupidaja). Resolutsiooni aknasse on soovi korral võimalik lisada ka kommentaar.

Jätkamiseks vajutage „Kinnita aruanne“. Aruanne tuleb keskkonnas kinnitada vaid ühe isiku poolt.
Kui kinnitus on keskkonnas antud, kuid soovitakse aruannet muuta, siis tuleb kinnitus tühistada ja eelnevalt üleslaaditud aruanne kustutada. Faili saate kustutada vajutades aruandefaili kõrval olevale lingile „kustuta aruande dokument“.