Müügiarve laekunuks märkimine

Müügiarveid saab laekunuks märkida järgmiselt:

•       Arve peal – „Märgi makstuks“ aktiveerimisel avanevad read „Makse konto“ ja „Makse kuupäev“. Makse konto alt on võimalik valida kassa, ettemaksu ja aruandvate isikute konto vahel. Juhul kui soovitakse valida laekunuks pangakonto kaudu, on vaja see valik eelnevalt aktiveerida seadistuste alt. Seadistused > üldised seadistused > tarkvara seadistused > muuda >teha linnuke „Arvete pangaülekandega makstuks märkimine lubatud“ ning salvestada.

•      Panga väljavõtte üleslaadimisega – alammoodulis „Laekumised/Tasumised“ all on võimalik üles laadida panga väljavõtte. E-arveldaja seob võimalusel müügiarve ning laekumise automaatselt ise. Kui aga müügiarve ning laekumine ei ole automaatselt seotud, jääb laekumine sidumata staatusesse ning tuleb siduda käsitsi. Selleks tuleb sidumata laekumine avada, valida laekumise seoste alt vastav müügiarve, mis laekus ning salvestada ja kinnitada

•      Juhul, kui pangaväljavõtet ei impordita, tuleb laekumine lisada laekumiste/tasumiste moodulis käsitsi vajutades nupule „Lisa käsitsi“. Avanenud aknas täidetakse kohustuslikud andmed ära ja peale „Salvesta“ nupu vajutamist avaneb järgmine aken, kus on võimalik valida kinnitatud müügiarveid.

•      Kreeditmüügiarvega – kui on müügiarve staatuses osaliselt laekunud või laekumata ja on teada et raha rohkem ei tule ja on tehtud otsus, et vaja teha kreeditarvet, siis sellisele müügiarvele tehes kreeditmüügiarvet, süsteem automaatselt seob selle müügiarvega ja mõlema arve puhul staatus muutub laekunud. NB. Antud käitumisest piisab, kui tegemist on laekumata või osaliselt laekumata müügiarvega ja kreeditarvet tehakse laekumata osale.