Kreeditostuarve sisestamine

Juhul, kui ostuarvele on koostatud kreeditarve, on seda mugav süsteemi sisestada, luues olemasolevast ostuarvest koopia ning muutes arve ridadel väärtused negatiivseteks. Teine võimalus on lisada uus ostuarve tavapärasel viisil ning sisestada ostuarve read miinusmärgiga.

Kinnitatud kreeditarve tasutuks märkimiseks on järgnevad võimalused:

1.      Juhul, kui kreeditarve summa laekus panka (tarnija maksis kreeditarve summa tagasi):

•         Kreeditostuarve peal – märkida linnuke lahtrisse „märgi makstuks“ ning valida, mis kontole/kassasse raha laekus. Juhul, kui raha laekus panga arveldusarvele ja väljavõte tõmmatakse sisse failiga, siis tuleks sellisel juhul laekumiste alt vastav rida ära kustutada.

•         Panga väljavõttega –alammoodulis „Laekumised/Tasumised“ all on võimalik üles laadida panga väljavõtte. E-arveldaja seob võimalusel kreeditostuarve ning laekumise automaatselt ise. Kui aga kreeditostuarve ning laekumine ei ole automaatselt seotud, jääb laekumine sidumata staatusesse ning tuleb siduda käsitsi. Selleks tuleb sidumata laekumine avada, valida laekumise seoste alt vastav kreeditostuarve ning salvestada ja kinnitada

  • Juhul, kui pangaväljavõtet ei impordita, tuleb laekumine lisada laekumiste/tasumiste moodulis käsitsi vajutades nupule „Lisa käsitsi“. Avanenud aknas täidetakse kohustuslikud andmed ära ja peale „Salvesta“ nupu vajutamist avaneb järgmine aken, kus on võimalik valida kinnitatud kreeditostuarvet.

 

 

2.      Juhul, kui tasutakse samale tarnijale arveid ning kreeditarve summa arvestatakse tasutavast summast maha, tuleks:

 

•         Maksekorralduse moodulis makse faili koostamisel valida ostuarve, millega on seotud kreeditarve ja käsitsi vähendada summat ning luua maksekorralduste fail, importida panka ning tasuda.

•         Tasaarveldamise moodulis on vaja ostuarve ja seotud kreeditarve ära tasaarveldada. Sellega vähendatakse ostuarve tasumata jääki.

•      Laekumise/tasumise moodulis pangaväljavõtte impordil loodud tasumine avada või luua käsitsi uus tasumine ning tasumise sidumiste all valida ostuarve.