Lisandunud võimalused e-äriregistri andmetega tutvumiseks

e-äriregistri tasuta andmete kasutamine on nüüd veel lihtsam ja mugavam.
Alates 10.aprillist on ka lepinguta kasutajatel võimalik kasutada täiendavaid e-äriregistri otsingu- ja päringufunktsionaalsuseid:
 

Detailotsing - võimaldab lisaks ärinime ja registrikoodi järgi otsimisele ka staatuse, õigusliku vormi, seotud isiku, aadressi, asukoha, tegevusala või nende kombinatsioonide järgi otsimist. Loe veel

Visualiseeritud äriregister - võimaldab vaadata kõigi e-äriregistris olevate juriidiliste isikute ning nendega seotud füüsiliste isikute omavahelisi seoseid piltliku joonisena. Loe veel 

visuaalne

Masspäring  - (ainult sisse logitud kasutajatele) masspäring võimaldab teha lihtsamal kujul määrata erinevaid sisendeid, mille alusel päring tehakse ja väljundid, mida päringu tulemustesse soovitakse. Loe veel 

Kanded - otsing kõigist registripidaja tehtud kannetest

Määrused - otsing kõigist registripidaja tehtud määrustest

Trahvid - otsing registripidaja poolt määratud trahvidest.