01.09.2023 jõustuvad seadusemuudatused

1. septembrist 2023 peetakse osaühingute osanike nimekirja ning hooneühistu liikmete nimekirja äriregistris. Seadusest tulenevalt on äriregistri pidajal kohustus kanda nimetatud andmed juriidilise isiku registrikaardileÄriregistris peetav osaühingu osanike nimekiri ja hooneühistu liikmete nimekiri kantakse registrikaardile registripidaja algatusel ja võimalusel automatiseeritult.
 

Registrikaardile kantakse alates 1. septembrist 2023 äriregistri seaduse järgi:

 • osaühingu osanike nimed ja isiku- või registrikoodid, osade nimiväärtused, samuti osa pantimise andmed ja osa käsutamise keelumärked.

  Pärast andmete registrikaardile kandmist kuni 2024. aasta 31. augustini võib puudutatud isik esitada registrikaardile kantud osanike andmete õigsuse kohta põhistatud vastuväite. Seejärel kannab registripidaja puudutatud isiku esitatud vastuväite registrikaardile osaniku andmete juurde ja annab asja lahendamiseks üle kohtunikule. 
  Loe vastuväite esitamise juhendit abiinfos

  Osanike andmeid ei kanta registrikaardile osaühingutel, mille osad on registreeritud Eesti väärtpaberite registris, osaühingutel, mis on põhikirjaga loobunud osa võõrandamise ning pantimise käsutustehingu notariaalsest vorminõudest (kapital on vähemalt 10 000 eurot) ja sellekohane märge on kantud ka registrikaardile.

  Osaühingud, mille kapital on vähemalt 10 000 eurot ja, mis on põhikirjaga loobunud osa võõrandamise ning pantimise käsutustehingu notariaalsest vorminõudest, kuid ei ole kandnud märget registrikaardile, tuleb esitada registripidajale kandeavaldus eelviidatud märke kandmiseks osaühingu registrikaardile.

  Seoses muudatusega palume võimalusel pooleliolevad osaühingu esmakande avaldused ja osakapitali/osanikke puudutavad muutmiskande avaldused esitada registripidajale 30. augustiks 2023.. 1. septembrist esitamata avaldusega jätkates tuleb avaldust vastavalt uuele seadusele muuta ning seetõttu tuleb ka kõik juba antud allkirjad uuesti anda.

   

 • hooneühistu liikmete nimed ja isiku- või registrikoodid, hooneühistu liikmesuse number ja sellega seotud ainukasutuses oleva hooneosa pindala, liikmesuse pantimise andmed ja liikmesuse käsutamise keelumärked. 

  Pärast andmete registrikaardile kandmist kuni 2024. aasta 31. augustini võib puudutatud isik esitada registrikaardile kantud liikmete andmete õigsuse kohta põhistatud vastuväite. Vastuväite esitamisel kannab registripidaja vastuväite registrikaardile liikmete nimekirja andmete juurde ja annab asja lahendamiseks üle kohtunikule.

  Loe vastuväite esitamise juhendit abiinfos

 

 

Muudatusega seoses täiendatakse ka äriregistri API ja X-tee teenuseid, täpsemalt info kirjelduste lehel. Samuti hakatakse pärast muudatusi avaldama ka osanike nimekirja avaandmete failina