Äriregistril valmis uus ülevaatlik statistikavaade

E-äriregistri portaalis on sellest nädalast uus infot koondav statistikavaade, mis sisaldab ülevaadet nii asutatud ettevõtjate, tegevusalade, registrist kustutamiste kui majandusaasta aruannete esitamise kohta läbi aastate.

Uus statistikaleht kajastab varasemaga võrreldes oluliselt enam infot, sisaldab filtreerimise võimalusi, koondnumbreid on lihtsam jälgida ning statistika uueneb süsteemis igapäevase intervalliga.

Lisaks majandusaasta aruannete esitamise ülevaatele, mida saab jälgida nii kuude kui aastate lõikes, sisaldab vaade ka ennistamiste statistikat - kui palju ettevõtteid on uuesti registrisse kantud pärast seda, kui need aruande esitamata jätmise tõttu registrist kustutati. Statistika on olemas ka registriosakonna poolt väljastatud trahvide kohta.

Kogu äriregister numbrites on jälgitav nii eesti kui inglise keeles. Seejuures on erinevate andmeväljade juurde lisatud selgitavat infot ja huvitavaid fakte, et vajadusel saaksid ka õpilased või üliõpilased koolitöödeks huvitavat sisendit.

Äriregistri statistikat saab jälgida veebiaadressil https://ariregister.rik.ee/est/statistics