Äriregistri andmed on 1. oktoobrist kõigile tasuta kättesaadavad

Alates 1. oktoobrist muutuvad äriregistri andmed kõigile tasuta kättesaadavaks. Varem tuli äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kohta e-äriregistris sisalduvate andmete vaatamiseks maksta päringutasu.

Avaandmete failide allalaadimise võimalus, API (XML) teenuste kirjeldused, kasutustingimused ja ettepanekute saatmise võimalus on kõigile kättesaadav uue e-äriregistri avaandmete veebilehe kaudu. 

Justiitsministri sõnul aitab andmete tasuta kättesaadavaks tegemine ettevõtlussektorit läbipaistvamaks ja innovaatilisemaks muuta. „Infoühiskonna arenguks on vajalik vaba ligipääs kvaliteetsetele andmetele, ennekõike neile, mis on riigi valduses. Info kättesaadavus aitab tagada majanduse läbipaistvuse ning loob eeldused nutikate andmepõhiste teenuste arendamiseks,“ ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg ja lisas: „Läbipaistev ettevõtluskeskkond tähendab, et tarbija teab, kelle teenuseid ja tooteid ta tarbib, ning ettevõtjad saavad ärisidemeid luues uurida koostööpartneri tausta. Majanduse läbipaistvus on kogu ühiskonna huvides.“

 

Justiitsministeeriumi plaanid ulatuvad registriandmete kättesaadavaks tegemisest kaugemale. „Hetkel võimaldame e-äriregistri teenuseid kasutada tasuta sellisel kujul, nagu need juba olemas on,“ ütles Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktor Rivo Reitmann ning lisas: „Tegemist on esimese sammuga avaandmete teekaardil. Järgmises etapis vaatame üle, millised on ettevõtjate vajadused ja mida uute teenuste loomisel lisaks soovitakse. Samuti tahame muuta info leidmise e-äriregistri portaalis mugavamaks.“

 

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori Pille Lehise sõnul ei pea siiski muretsema, et andmed nüüd liigselt avalikuks saavad. „Avaandmete taaskasutamisel peab ettevõtja samuti järgima andmekaitse põhimõtteid,“ sõnas Lehis ja lisas: „Näiteks uute andmepõhiste teenuste arendamisel tuleb iga täiendava andmetöötluse puhul veenduda, et teenusepakkujal on õigus andmeid selle jaoks kasutada.“ Oma andmete õigsuse eest e-äriregistris saab igaüks ise hea seista. „Soovitame inimestel üle vaadata, ega äriühingu kontaktidena pole registrisse antud hoopis isiklikke kontaktandmeid – telefoninumbrit, e-posti aadressi või kodust aadressi –, mille avalikuks tulemist ei soovita,“ andis Lehis nõu.

 

Ainsana jääb päringutasu kehtima mittetulundusühingute avalike toimikute dokumentide puhul, sest need võivad sisaldada eriliiki isikuandmeid, mille taaskasutamisel kehtivad piirangud.

 

Tagasisidet, kuidas ettevõtjate ning asutuste jaoks andmete taas- ja ristkasutust lihtsustada, saab anda äriregistri avaandmete lehel, mis on kättesaadav alates 1. oktoobrist.