Alates 01.01.2022 muutuvad riigilõivud

1. jaanuaril 2022 jõustub riigilõivuseaduse muudatus, millest tulenevalt muutuvad riigilõivud registrile esitatavate avalduste eest.

Uuest aastast tuleb registrile avalduse esitamisel tasuda riigilõiv juba uue seaduse järgi. Seda ka juhul, kui avaldus on elektrooniliselt koostatud ja selle eest riigilõiv varasemalt tasutud, kuid registrile esitatakse avaldus alles 2022. aastal. Muudatusest lähtuvalt soovitab Registrite ja Infosüsteemide Keskus e-äriregistris pooleliolevad avaldused registrile esitada hiljemalt 31.detsembril 2021.

 

Riigilõivud alates 01.01.2022:

Juriidiline isik Registrisse kandmine Muutmiskanne
Füüsilisest isikust ettevõtja 20 EUR 10 EUR
Täisühing 20 EUR 10 EUR
Usaldusühing 20 EUR 10 EUR
Osaühing Kiirmenetlus 265 EUR (tavamenetlus 200 EUR) 25 EUR
Aktsiaselts 200 EUR 25 EUR
Mittetulundusühing 30 EUR 10 EUR
Tulundusühistu 200 EUR 25 EUR
Korteriühistu (toiming tehakse koos korteriomandite registreerimisega) 10 EUR
Välismaa äriühingu filiaal 200 EUR 25 EUR
Hooneühistu 25 EUR 10 EUR
Sihtasutus 80 EUR 10 EUR
Usuline ühendus 10 EUR 10 EUR
Maaparandusühistu 30 EUR 10 EUR

 

 

Muud toimingud

Riigilõiv alates 01.01.2022

Äriühingu täis- või usaldusühinguks ümberkujundamine

20 EUR

Äriühingu osaühinguks või aktsiaseltsiks ümberkujundamine

180 EUR

Euroopa äriühingu aktsiaseltsiks või aktsiaseltsi Euroopa äriühinguks ümberkujundamine

35 EUR

Euroopa ühistu tulundusühistuks või tulundusühistu Euroopa ühistuks ümberkujundamine

35 EUR

Kommertspandi kustutamine

10 EUR

 

Loe täpsemalt muudetud riigilõivuseadusest.